Zalievať za plného slnka?

Jednoznačná odpoveď je - nikdy! Tento názor sa oddôvodňuje tým, že všetky rastliny značne ohriate slnečnou žiarou sú zálievkou náhle ochladené, čo nie je zdravé, najmä ak používame vodu z vodovodu, či vodu studničnú, pramenistú a pod. Ale ani vodou prehriatou na vzduchu, ako býva v sudoch, nádržiach, vaniach a pod. za slnka nezalievame.

Vyparovanie vody z listov nie je nikdy rovnomerné a zvyšuje alebo zmierňuje sa s poveternostnými podmienkami. Za sucha a slnečna je odparovanie vody z listov značné, ale za chladna, podmračna či vlhka malé, až celkom nepatrné.

Rastlina, ak je hojne zásobená vlahou a ak je i vzduch v okolí rastliny značne nasýtený vlhkom, vyparí veľa vody i z pôdy a roztvára prieduchy. Ak je vzduch suchý, uzatvára prieduchy a vyparuje vody nepomerne menej, aby ju ušetrila. Keby sme rastlinu zalievali za plného slnka, kedy je tiež odparovanie vody z pôdy omnoho väčšie, takže vzduch v okolí rastlín sa nasycuje vodnými parami, rastlina ihneď rozširuje listové prieduchy a vyparuje oveľa viac vody. Preto ani rosenie za plného slnečného počasia nie je pre rastlinu prospešné, pretože spôsobuje väčšie odparovanie vody z listov. Napriek roseniu alebo zalievaniu rastlín za plného slnka tieto vädnú, niekedy nápadne viac ako tie, ktoré sme nezalievali. Najlepšie to môžeme pozorovať pri novo zasadených rastlinách. Čím viac ich za slnka zalievame, či len rosíme, tým viac vädnú a neraz hromadne hynú. Nie sú ešte zakorenené a nemôžu si získať vlahu jemnými korienkami z pôdy.