Lacná ochrana do záhrady

Získať spoľahlivého pomocníka v biologickom boji proti hmyzím škodcom je celkom jednoduché. Práve tí najusilovnejší zberatelia húseníc alebo vošiek - sýkorky, muchári, kôrovníci, žltochvosti, brhlíci a ďalšie používajú na hniezdenie najmä stromové dutiny, ktoré sa dajú nahradiť ich imitáciami - vtáčími búdkami.

Vtákom vyhovujú a dokonca v nich vyvádzajú mláďatá s menšími stratami než v prirodzených dutinách. Navyše majú búdky ešte jednu veľkú prednosť: vtáci sa nimi dajú prilákať ako magnetom tam, kde potrebujeme ich pomoc v boji proti škodcom. A tá nie je zanedbateľná. Tak napríklad deväť mláďat sýkorky dokázalo za 19 dní pobytu v búdke zničiť 7580 húseníc a iného hmyzu, čo predstavovalo asi 3/4 kg potravy. Pri výrobe búdiek sa používajú preschnuté, najmenej 2 cm hrubé dosky, ohobľované len na vonkajšej strane. Vnútorné neohobľované steny uľahčujú vtákom šplhanie sa ku vletovému otvoru, po hladkých vonkajších stenách, natretých dodatočne nenápadnou olejovou farbou alebo iným konzervačným náterom, lepšie steká dažďová voda. Dlhoročné skúsenosti s používaním búdiek ukázali, že väčší priestor v búdke znižuje úhyn mláďat. Preto je vhodné, aby búdky pre vtáky veľkosti sýkorky mali kvádrový tvar s vnútornými rozmermi 14 x 14 x 25 cm. Na takej ploche sa potom ľahko zmestí aj 16 mláďat sýkorky.
Búdiek je veľa typov, ale zásady pri ich zhotovovaní sú približne rovnaké. Výrobne málo náročná je búdka s otváracou strieškou. Narezané diely zbijeme nasledovne: k zadnej stene pribijeme asi 5 cm širokú a 2 cm hrubú závesnú lištu, ktorá prevyšuje búdku hore i dole o 10 cm. Klince zatĺkame z vnútornej strany zadnej steny a zahýbame zvonka na lište. Potom pribijeme ku dnu bočné steny, k nim potom prednú stenu a napokon zadnú stenu s lištou. Na spodnú stranu striešky pribijeme dosku, ktorá je rovnako veľká ako dno a upravíme ho tak, aby do búdky voľne zapadalo. Uprostred oboch bočných stien tesne pod strieškou vyvŕtame otvor, ktorý zasahuje až do dosky na spodnej strane striešky. Sem potom vsunieme pravouhlo ohnuté klince, ktoré striešku pridržiavajú. Pri zbíjaní používame klince asi 60 mm dlhé a nešetríme s nimi. Búdka tak dlhšie vydrží a bez opráv poslúži aj vyše 10 rokov. V búdkach tejto veľkosti, ktoré majú vletový otvor s priemerom 32 až 35 mm vyvŕtaný v hornej časti prednej steny, budú hniezdiť sýkorky, sýkorky belasé, parochniarky, potom muchári bielokrkí a čiernohlaví, brhlíci, žltochvosti záhradní a krutohlav obyčajný.

Pre škorce sa zhotovujú búdky väčšie s vnútornými rozmermi 16 x 16 x 32 cm s vletovým otvorom s priemerom 45 až 50 mm. Okrem škorcov môžu v týchto väčších búdkach hniezdiť aj iní vtáci. Vletové otvory vybavíme kruhovým alebo štvorcovým plechovým golierom. Tým "znechutíme" straky, ktoré sa niekdy do búdiek zo zvedavosti dobýjajú a poškodzujú ich. Najvhodnejší čas na rozvešiavanie búdiek je jeseň alebo skorá jar. Na strom ich pribíjame dvoma klincami 80 až 100 mm dlhými na hornom a dolnom konci závesnej lišty. Prílet k búdke nesmie byť zatienený hustými konármi, vlákom vyhovuje voľný prístup. Vletový otvor by mal smerovať južným alebo východným smerom. V záhrade s výmerou pol hektára stačia bohato 4 búdky pre sýkorky. Treba však rešpektovať vtáčie nároky na veľkosť hniezdneho teritória a dávať búdky najmenej 15 až 20 m od seba. Na oplotených pozemkoch môžu byť búdky zavesené 2 až 3 m vysoko. V sadoch, parkoch a lesoch, kde hrozí nebezpečenstvo nemiestnej zvedavosti  nepovolaných ľudí, je lepšie pribíjať búdky z rebríka vo výške 4 až 5 alebo aj viac metrov. Každá búdka by mala byť otváracia a je jedno, či sa podľa "výrobného typu" otvára strieškou, bočnou alebo prednou stenou. Vtáci totiž starý hniezdny materiál neodstraňujú, na ňom si postavia nové hniezdo a o niekoľko rokov búdku celkom zaplnia až k vletovému otvoru a vyradia ju tak z prevádzky. V starých hniezdach sa zdržiava veľa  parazitov (blchy, vši, roztoče, larvy múch), ktoré ohrozujú najmä mláďatá a nezriedka ich môžu aj zahubiť. Preto je potrebné - najlepšie v zimných mesiacoch starý hniezdny materiál vyhodiť, spáliť a búdku dôkladne vyčistiť. Avšak len mechanicky, používanie rôznych insekticídov je nevhodné a vtákom môže skôr ublížiť. Neuškodí im ani kontrolné marcové upratovanie. Niekedy sa v búdkach počas zimy zabývajú aj drobné hlodavce. Búdky sú potom znečistené stavebným materiálom alebo trusom.

 
Autor fotografie:

Image: Simon Howden / FreeDigitalPhotos.net