Slovenské kúpele ako dôležitá súčasť ekonomiky Slovenska

Kúpeľníctvom je Slovensko známe viac než 900 rokov. Počas tohto obdobia si v rámci Európy vydobilo jedno z popredných miest v tejto oblasti. Za najstaršie kúpele na Slovensku sa považujú Trenčianske a Turčianske kúpele, Bardejovské kúpele a Sliač. Slovensko predstavuje krajinu, ktorá má nielen dostatok kvalitných vodných zdrojov, ale má aj bohaté zásoby minerálnych prameňov, ktoré majú na zdravie človeka blahodárne účinky. Slovenské kúpele každoročne navštívi množstvo návštevníkov tak ako zo Slovenska, tak z okolitých krajín či dokonca zo zahraničia.


Slovenské kúpele sa významnou mierou podieľajú na zvyšovaní cestovného ruchu


Z cestovného ruchu prichádzajú každoročne do štátneho rozpočtu Slovenska značné finančné prostriedky. Svoj podiel na tom majú aj slovenské kúpele, ktoré sa tešia návštevnosti prakticky počas celého roka. Svojim návštevníkom ponúkajú liečenie rozličných ochorení a pomáhajú im pri prekonávaní zdravotných komplikácií. Aj keď ešte stále významný podiel na návštevnosti tvoria návštevníci z domáceho prostredia alebo okolitých krajín (Poľsko a Česká republika) je zaznamenaný aj nárast podielu zahraničných účastníkov (napríklad zo Spojeného kráľovstva alebo balkánskych krajín). Svoj podiel má na tomto fakte aj poloha kúpeľov. Zahraničnými návštevníkmi sú navštevované kúpele, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hraníc či tie, ktoré majú vo svojom okolí prístupné letisko. Okrem polohy si však návštevníci kúpele vyberajú aj podľa toho, na liečenie akých ochorení sa dané kúpeľné zariadenie zameriava. Na Slovensku nájdeme kúpele, ktoré ponúkajú liečbu na všetky druhy ochorení – od ochorení tráviaceho traktu, po pľúcne ochorenia, cez ženské či mužské ochorenia alebo choroby vznikajúce z vykonávania povolania. Ďalším podstatným faktorom je aj to, v akom prostredí sa zariadenie nachádza. Určite najnavštevovanejšími sú tie, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednom okolí krásnej prírody. Rozhodujúcim faktorom je tiež aj to, či dané zariadenia ponúkajú aj možnosti na využitie voľného času. Jedná sa napríklad o prechádzky či usporadúvanie rozličných kultúrnych podujatí, pri ktorých prídu pacienti na nové myšlienky. Výhodou slovenských kúpeľov je aj infraštruktúra na vysokej úrovni – prakticky neexistuje žiadne zariadenie, do ktorého by bolo nemožné sa dostať.


Slovenské kúpele – miesto, v ktorých nájdete nielen relax, ale zlepší sa aj váš zdravotný stav


Záleží vám na vašom zdraví? Trápi vás nejaká zdravotná komplikácia alebo patríte medzi tých, ktorí podstupujú všetky potrebné kroky k tomu, aby sa ochoreniam vyhli? Kúpele majú na zdravie človeka blahodárne účinky. Ak si aj vy chcete oddýchnuť a súčasne spraviť niečo prospešné pre svoje zdravie, navštívte slovenské kúpele. Na stránke http://nasavoda.sk/  nájdete množstvo zaujímavých rád a odporúčaní, ako čas strávený v kúpeľoch využiť plnohodnotne.