Smolenickým krasom s Krásami Slovenska

Množstvo prírodných a historických zaujímavostí v Malých Karpatoch skrýva Smolenický kras. Nájdeme tu jaskyňu Driny, dolinu Hlboča či významnú archeologickú lokalitu Molpír, ktorá sa nachádza na vŕšku oproti Smolenickému zámku.

V spolupráci s najstarším časopisom na Slovensku, s časopisom Krásy Slovenska, sme pre vás vybrali tipy na výlety v okolí Smoleníc.

text: Daniel Kollár
foto: Marcel Krajčo , Viera Poláková a archív Trnavského samosprávneho kraja

Smolenickým krasom s Krásami Slovenska

Náučný chodník Smolenický kras

Smolenickým krasom s Krásami SlovenskaNáučný chodník, ktorý vedie Smolenickým krasom,môže mať dve nástupné miesta: obec Smolenice alebo blízke rekreačné stredisko Jahodník. My sa za poznávaním tohto územia vyberieme z Jahodníka, kde stojí úvodný panel Náučného chodníka Smolenický kras. Vedie po žltej a modrej značke turistického chodníka na lúku Vlčiareň a z nej do doliny Hlboča. Jednotlivé informačné panely nás oboznámia s geologicko-geomorfologickými zaujímavosťami Smolenického krasu, rastlinstvom a živočíšstvom tejto krasovej oblasti a taktiež s históriou lesného hospodárstva, práce v lesoch a lesných železníc. Na trase náučného chodníka nájdeme 8 informačných tabúľ.

Z rekreačného strediska sa vydáme severným smerom sledujúc žltú turistickú značku. Onedlho sa ocitneme v Smolenickom krase s rozlohou 7 km2. Vyskytujú sa v ňom viaceré podzemné a povrchové krasové javy (škrapy, krasové jamy, komíny, ponory, vyvieračky, jaskyne a i.). Náučný chodník nás privedie až ku vchodu do jaskyne Driny, kde možno obdivovať podzemné krásy.

Jaskyňa vznikla v tektonicky porušených druhohorných slienitých vápencoch vrchu Driny. Je to jediná objavená jaskyňa puklinového typu na Slovensku s bohatou sintrovou výzdobou a rozmanitými výplňou trvá približne pol hodinu. Bližšie informácie o jaskyni Driny nám ponúka aj krátky Náučný chodník k Jaskyni Driny. Po úzkom chodníčku môžeme vystúpiť na vrchol Drín (434 m), kde sa nachádza závrtový 36 m hlboký komín, cez ktorý jaskyňu objavili. Okolo sú škrapy, ktoré vznikli rozpúšťaním vápenca zrážkovou vodou.

Po prehliadke jaskyne sa vrátime na žltú turistickú značku. Okrajom Národnej prírodnej rezervácie Hlboča sa po mierne klesajúcej lesnej ceste pohodlne dostaneme na lúku Vlčiareň, kde si môžeme oddýchnuť. Pôvodné pramene, ktoré tiekli do doliny Hlboča, tu už začiatkom 20. storočia zachytili ako zdroje pitnej vody. Lúka je v súčasnosti aj významným turistickým rázcestím s výhľadom na blízke Čelo, Záruby a Havranicu.

Smolenickým krasom s Krásami Slovenska

Hlboča

Hlboča je najtypickejšia povrchová krasová forma Smolenického krasu. Rovnomenná dolina je národnou prírodnou rezerváciou s výmerou 123 ha. Porasty tvoria lesné spoločenstvá s pestrým druhovým zastúpením rastlín a živočíchov a výskytom viacerých chránených druhov.

Od smerovníka na lúke pokračujeme po modrej turistickej značke a náučnom chodníku do doliny Hlboča. Okolo
umelo rozšírenej skalnej dutiny s oltárom so sochou Panny Márie a popri vodopáde Padlá voda zídeme hlbokou skalnatou dolinou k Vrtichovmu lomu na okraji obce Smolenice, kde sa končí náučný chodník. V Lurdskej jaskyni nás iste zaujmú tvoriace sa zúbkovité sintre, typické aj pre výzdobu jaskyne Driny. Lesná cesta nadväzuje na bočnú
ulicu, ktorá neskôr ústi na hlavnú cestnú komunikáciu.

Smolenickým krasom s Krásami Slovenska

Časopis Krásy Slovenska je dodnes najstarší kontinuálne vychádzajúci časopis na Slovensku. Venuje sa prírodným krásam a kultúrnym zaujímavostiam Slovenska, tiež turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a tradíciám.
„Svetlo sveta uzrel v januári roku 1921 vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši a medzi jeho hlavných protagonistov patril Miloš Janoška,“ približuje Daniel Kollár, editor časopisu a majiteľ vydavateľstva DAJAMA, ktoré je od roku 2004 nakladateľom časopisu Krásy Slovenska. Mnohé rubriky zostali aj po desaťročiach, ako Tipy na výlety, Zažité v prírode, Odporúčame navštíviť, Okienko z Tatier, ale aj seriál o ľudovej kultúre jednotlivých regiónov Slovenska.
V roku 2021 oslavuje časopis krásnych 100 rokov. Podporte najstarší časopis na Slovensku a predplaťte si ho klasicky, elektronicky alebo kombinovane.

Predplaťte si časopis TU: https://dajamabooks.sk/produkt/rocne-predplatne-casopisu-krasy-slovenska-na-rok-2021-tlacene/

Súťažná otázka:

V ktorom roku vyšlo úplne prvé číslo časopisu Krásy Slovenska a kto bol jeho zakladateľom?

Odpovede posielajte na adresu sutaz@dennikrelax.sk heslo DAJAMA do 30. apríla 2021. Výherca získa ročné predplatné časopisu Krásy Slovenska.

Smolenickým krasom s Krásami Slovenska