Krátky dokumentárny film a kniha ukazujú pobrežie Hornádu z úplne iného pohľadu!

Rieka v meste je v Košiciach veľkou témou. Na toľko skloňované územie medzi Hornádom a historickým centrom Košíc sa zamerala aj medzinárodná letná škola NEVER-NEVER SCHOOL.
Spolka

V septembri minulého roku prebehla medzinárodná letná škola zameraná na súčasné plánovanie mesta a nové modely medziodborového učenia sa a spolupráce. Svoju optiku priblížila na Hornád a jeho okolie vo svojej každodennosti tak, ako ho nepoznáte. Celý proces zachytila filmárka Poppy Illsley v dvadsaťpäťminútovom filme, ktorý je teraz prístupný v plnej verzii. Ponorte sa s nami do spoznávania svojho mesta!

V súčasných diskusiách o meste máme tendenciu predstavovať si ho ako neustále sa rozvíjajúce. Dokonca aj v stále sa „zmenšujúcich“ či stagnujúcich postsocialistických európskych mestách, ako sú Košice, snívame o veľkom rozvoji − nových obytných štvrtiach, promenádach či nákupných strediskách, ktoré by vyplnili „prázdne“ miesta, ktoré často ostali v centrách po industriálnej výrobe. Kolektív SPOLKA sa dlhodobo venuje rozvíjaniu metód, v ktorých si ľudia spoločne môžu vyskúšať spoznávanie priestoru naprieč najrôznejšími disciplínami. Podľa kolektívu Spolka si súčasné plánovanie mesta vyžaduje osobnejší s slobodnejší prístup ku spoznávaniu našich miest, ktoré sa nezaobíde bez zapojenia obyvateliek a obyvateľov do hľadania skrytých kvalít a potrieb pre život v danom meste.

Takýto prístup k spoznávaniu predstavuje dvojjazyčná publikácia Mapping the in-between. Je zavŕšením Košickej letnej školy Never-never school (https://spolka.cc/en/nevernever19), ktorá testuje interdisciplinárne mapovanie a alternatívne spôsoby, akými môžeme plánovať a (spolu)tvoriť naše mestá. Zozbierané texty sú jedinečným vhľadom do nových možných modelov spolupráce medzi rôznymi odbormi − právom, urbanizmom, architektúrou, biológiou, sociológiou a mnohými ďalšími − ktoré Spolka skúšala v Košiciach za pomoci účastníčok a účastníkov letnej školy.
Pre viac informácií o publikácii a metódach kliknite na tento link: https://spolka.cc/sk/shop

Celý proces a atmosféru miesta „medzi“ riekou a historickým centrom mesta zachytáva v krátkom dokumentárnom filme Poppy Illsley, ktorá sleduje Spolku spolu s dvadsiatimi hosťami zo Slovenska a zo zahraničia a ich prácu.
Krátky dokumentárny film je možné si bezplatne zhliadnuť na tomto linku:


Lýdia Grešáková, členka kolektívu Spolka, povedala „Miesto, kde prebiehala letná škola, sme vybrali zámerne pre jeho výnimočnú kvalitu. Zachycuje stav zaseknutia sa niekde medzi utopickou túžbou po budúcej rozvinutej mestskej časti a stagnujúcou realitou. Toto „limbo“ nám poskytuje možnosť vidieť jeho kvality a už existujúcu sieť dynamických vzťahov, ktorá tam je. Chceme ukázať, ako spoluprácou rôznych disciplín a spoločným učením sa môžeme dať hlas tomu, čo tam už existuje, miesto toho aby sme prišli o jeho výnimočnosť tým, že ho bezmyšlienkovite zastaviame, ako to s podobnými miestami býva zvyčajne.”