Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Traja králi

Nielen na trojkráľovú Viľiju, ale po celý rok si užívajme takú výnimočnú hostinu...

Nech sa stoly prehýbajú od nekonečnej lásky, dôvery a vzájomného porozumenia.

Nehľadajme šťastie v hmotných statkoch, ale vo vlastných príbytkoch zapáľme plamienok lásky.

Pokoj v srdciach, úsmev na perách a pohladenie pre druhých.

 

Krásny sviatočný deň a všetko dobré po ďalšie dni nového roka 2021 vám želá

 redakcia


Autor fotografie:www.pixabay.com