Sv. Mikuláš či Santa Claus?

Deti sviatok sv. Mikuláša zbožňujú. V predvečer tohto sviatku s nádejou v očiach ukladajú čižmičky do okien a čakajú na príchod sv. Mikuláša alebo Santa Clausa. Zatiaľ čo sv. Mikuláš skutočne žil, Santa Claus má úplne odlišné korene. Ako to vlastne bolo?
 

  • Čo hovorí história o sv. Mikulášovi?

Sv. Mikuláš bol skutočnou osobou, ktorá pochádzala z dedinky Patara v oblasti, ktorá je v súčasnosti časťou južného pobrežia Turecka. Narodil sa niekedy v 3. storočí, presnejšie okolo roku 270. Ako mladučký prišiel o rodičov a dedičstvo, ktoré mu zostalo, rozdal chudobným. Sv. Mikuláš sa vyznačoval veľkou štedrosťou a láskou k obyčajným ľuďom. Nadovšetko miloval Boha a bol naozaj oddaným kresťanom. V časoch panovania zlého rímskeho cisára Diokleciána Mikuláš trpel vo väzení, no vieru v Boha nikdy nestratil. Veľa energie venoval boju proti učeniu menom arianizmus, ktoré bolo odsúdené koncilom v roku 325. Sv. Mikuláš zomrel 6. decembra v meste Myra.
 

  • K sv. Mikulášovi sa viaže množstvo zaujímavých legiend

Prvá legenda hovorí o otcovi, ktorý mal tri dcéry. Bohužiaľ, hodnotu ženy a jej možnosti na vydaj boli závislé od veľkosti vena. Otec dcéram nemohol poskytnúť veno, preto mali odísť do otroctva. Sv. Mikuláš však tajne priniesol veno v podobe vriec so zlatom pre tri mladé ženy a zachránil ich pred potupou. Urobil to tak, že ich hodil oknom a skončili v pančuchách pri krbe.

Ďalšie legendy hovoria o Mikulášovi ako záchrancovi troch pocestných, ktorých chcel hostinský zavraždiť a okradnúť. Mikuláš ich zachránil, podľa iných zdrojov dokonca vzkriesil, lebo už boli mŕtvi. Podľa iných legiend je Mikuláš ochrancom cestovateľov i námorníkov. Jednoducho, sv. Mikuláš robil dobré skutky všade tam, kde mohol. Bol naozaj veľkorysým kresťanom s obrovským srdcom. Jeho dobré skutky ľudia premenili do legiend, ktoré sa tradujú po celom svete.
 

  • Deduško Santa Claus prichádza do amerických domácností na sobom záprahu

Santa Claus sa stal akousi náhradou skutočnej osobnosti, ktorou bol sv. Mikuláš. Viaceré zdroje hovoria o tom, že za všetko môže protestantská reformácia v 16. storočí. Reformátori sa snažili odstrániť spomienky a sviatky svätých, ale veľmi ťažké bolo odstrániť niektoré zvyky. Tak isto to bolo so sviatkom sv. Mikuláša. V Európe ľudia Mikuláša zbožňovali, preto je uctievaný dodnes. V Amerike je to inak, pretože prví kolonisti nepriniesli tradíciu sv. Mikuláša na americký kontinent. K „prerobeniu“ svätca došlo i v roku 1809, keď Washington Irving vydal fantazijné dielo o novej podobe sv. Mikuláša. Podarilo sa mu zmeniť charakter svätca na holandského mešťana s hlinenou fajkou v ústach, ktorý podľa legendy chodí komínmi a nosí darčeky. Alexander Anderson vytvoril prvú historickú podobizeň dnešného Santa Clausa. V roku 1821 bola vydaná knižka o Santa Clausovi, ktorý prichádza zo severských krajín a jazdí na soboch.
 

  • Nezabúdajme na podstatu sviatku sv. Mikuláša

Santa Claus je rozprávková bytosť, ktorá patrí do detských knižiek. Sv. Mikuláš je osobnosť, ktorá je vzorom pre všetkých ľudí. Úlohou Santa Clausa je zlepšovať biznis obchodníkov, sv. Mikuláš je príkladom neskutočného dobra, ktoré sa ukrýva v ľudskom srdci. Je príkladom pre nás všetkých.
 
M.


 
 

 

 
Autor fotografie:www.pixabay.com