Kým bol sv. Mikuláš naozaj?

V predvečer sviatku sv. Mikuláša si deti dávajú do okien vyčistené čižmičky a čakajú, či si v nich ráno niečo dobré nájdu. Tie poslušné sa tešia z ovocia, sladkostí či orieškov, no a nezbedníci neraz v čižmách objavia i uhlíky alebo varechu. Inde chodí Mikuláš spolu s čertom a anjelom po domoch. Za týmto zvykom sa však skrýva oveľa viac ako tradícia. Stojí za tým človek s veľkým srdcom. Kto bol v skutočnosti sv. Mikuláš?

Mikuláš prišiel veľmi skoro o rodičov. Tí mu zanechali veľké bohatstvo. Keďže Mikuláš bol veľmi múdry a súcitil s biednymi, rozhodol sa pomáhať im. Svoj majetok postupne porozdával tým najchudobnejším. Bol kresťanom a onedlho sa rozhodol stať kňazom. Prečo tak urobil? Zaujímavé vysvetlenie podávajú legendy. Podľa jednej z nich tak učinil na základe slov námorníka, ktorého zachránil. Iná tvrdí, že sa tak stalo po smrti kňaza preto, lebo Mikuláš vstúpil do kostola, v ktorom tento kňaz pôsobil, ako prvý. Nech je to akokoľvek, faktom je, že Mikuláš sa stal kňazom a neskôr biskupom. V období jeho pôsobenia boli kresťania prenasledovaní. Z tohto dôvodu sa do väzenia na 5 rokov dostal aj Mikuláš a prežil tam naozaj ťažké chvíle.

Zachránil dievčiny pred vstupom do nevestinca

K svätému Mikulášovi sa viažu aj ďalšie legendy. Azda najznámejšia z nich je o otcovi a jeho troch dcérach. Keďže otec bol chudobný, nemohol dať dcéram veno a vydať ich, a tak mali ísť do nevestinca. Mikuláš im pomohol. Počas troch nocí nechal na okne mešec s peniazmi. Hoci nechcel, aby sa táto záležitosť šírila ďalej, nestalo sa tak. Od otca dcér, ktorý si ho na tretiu noc počkal, aby mu poďakoval, sa táto legenda šírila ďalej postupne do celého sveta. Od nej sa vlastne odvíja dnešný zvyk dávať do okien topánky, ktoré sa naplnia sladkosťami. Podľa dostupných informácií však obdarovávanie sa na Mikuláša vzniklo v Holandsku, nie v oblasti Malej Ázie, kde Mikuláš pôsobil.

Prečo práve 6. december?

Sviatok sv. Mikuláša sa každoročne slávi 6. decembra. V tento deň sv. Mikuláš zomrel, avšak presný dátum jeho úmrtia zostal neznámy. Jeho pozostatky sú aktuálne v talianskom meste Bari, hoci zomrel v Myre.

-w-

 
Autor fotografie:https://pixabay.com/sk/mikul%C3%A1%C5%A1-anjel-%C4%8Dert-%C4%8Dert%C3%ADk-n%C3%A1dielka-736056/