Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Samota

Gilbert, Guy
Samota

SamotaPreklad: Fejková, Jaroslava

Vo svojej novej knihe sa Guy Gilbert zamýšľa nad fenoménom samoty. Tá pre neho nie je obmedzená jen na fyzickú neprítomnosť iných ľudí v najbližšom okolí. Hovorí aj o pocite osamelosti uprostred davu, o vylúčení – či už sociálnom, alebo fyzickom, danom hendikepom –, o samote starých ľudí, o samote po rozvode alebo smrti blízkeho človeka, o samote chudobných, cuzincov či sebevrahov.

Ponúka ale aj cesty zo samoty skrze službu druhým, odpustenie, pokoru, silu modlitby a v neposlednom rade sa obracia aj na prarodičov, často trpiacich pocitom samoty a ukazuje im ich výnimočnú úlohu v rámci rodiny a spoločnosti. Posledná kapitola je venovaná téme samoty kňazov.
brož., 112 str., 159 Kč

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL

Samota