Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Moľa...

Marína bola nesmierne rada, keď získala miesto v poisťovni. Pracovala v kancelárii, či skôr za priehradkou, viac menej pracovala pre klientov. Všetky baby boli sklopené za počítačom a vybavovali pridelenú korešpondenciu, prvá voľná sa venovala klientovi. Náročná práca, ale pre Marínu nebolo v tom momente nič dôležitejšie ako to, že bude mať pravidelný príjem a zabezpečené platby do fondov. Dosť dlho bola bez príjmu, príležitostné brigády nestačili na pokrytie životných nákladov. A na šetrenie, hoci len na také minimálne, mohla rovno zabudnúť. Uvedomovala si, že stať sa môže čokoľvek, ani choroba sa nedá predvídať. Vďačná bola za každú pracovnú príležitosť.

Náročná práca v jednom veľkom priestore si vyžadovala pochopenie a toleranciu všetkých zúčastnených - zamestnancov i klientov. No všetkých, ako všetkých... Ľudia sme rôzni. Výnimkou bola Jana. Hlučne kráčala, hlučne hovorila a hlučne sa smiala.
Najradšej rozprávala vtipy o moliach, netrápilo ju, či sú tam klienti a už vôbec nie to, či niekoho ruší. Chcela sa realizovať, tak sa realizovala. Vtedy začala:

„Narodila sa malá moľa. Matka ju poslala na prvý výlet. Keď sa vrátila, mama sa pýtala: „Tak, ako to išlo?“ A malá moľa natešené povedala: „Výborne, všetci mi tlieskali!“

Nasledoval úžasný Janin smiech, niekedy nakazila aj ostatých, ibaže po čase sa smiala už len sama. Opakovaný vtip prestáva byť vtipom, ale zato je prischla prezývka „moľa.“ Možno to nebola najpresnejšia prezývka, lebo keď prešla kanceláriou, akoby sa prehnalo stádo koní.
Raz to kolegyne nevydržali a pri jednej príležitosti, kedy boli na pracovisku samé - bez klientov- privítali Janu potleskom so slovami:
„Prišla naša moľa.“ Nečakala to, ale v zapätí sa otriasla povedala: „No dobre, už budem hovoriť vtipy o blondínkach!“
Jana nie je sama, takých ľudí, ktorým chýba sebakritika, ktorí sa nedokážu zamyslieť nad svojim správaním, je iste veľa. Každý raz urobí chybu, vtedy sa očakáva ospravedlnenie a najmä poučenie z chýb, ale Jane to zrejme s jej povahou nehrozí.

Autor: Anna Čunderlíková


Autor fotografie:freedigitalphotos.net, David Castillo Dominici