Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Osudová žena Kolomana Sokola

 

Centrum Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši oslavuje 10. výročie od svojho založenia. Umelec, ktorého meno centrum nesie, by v tomto roku oslávil svoje 110. narodeniny. Práve pri príležitosti spomenutých výročí organizátori pripravili nezvyčajnú výstavu. Na tvorivú osobnosť Kolomana Sokola sa pozrú cez optiku jeho spolužiačky z Akadémie výtvarných umení v Prahe a neskôr aj manželky Lýdie Kratinovej.
 
Od 13.12.2012 do 9.3.2013 bude v Centre Kolomana Sokola sprístupnená výstava pod názvom LÝDIA KRATINA SOKOL A KOLOMAN. Talentovaná výtvarníčka pochádzala s umeleckej rodiny. Svoje grafické dielo vystavovala na medzinárodných výstavách vo Varšave v r. 1933 a 1936 a v Chicagu v r. 1939. Koncom 30. rokov, v Mexiku, sa začala venovať krajinomaľbe a technike akvarelu a tento záujem rozvíjala počas celého svojho tvorivého obdobia. Je autorkou veľkého množstva drobných príležitostných tlačí.
Svoj umelecký talent však nerozvíjala v takej miere ako by si zaslúžila. Prednosť dala starostlivosti o rodinu, pracovným povinnostiach a predovšetkým umeleckému rozvoju svojho manžela. Po celý život mu vytvárala čo najlepšie podmienky na umeleckú realizáciu. Sama však zostala v jeho tieni. Práve ona však mala veľkú zásluhu na tom, aké veľké dielo vytvoril jej manžel.
 
Lýdia Kratina Sokol (26. 6. 1907 New York, NY, USA – 6. 7. 2011 Tucson, AZ, USA)
Zaujímavý je aj príbeh jej rodiny. Otec Josef M. Kratina bol významný secesný sochár, matka Rozália študovala umenie v Paríži a brat George bol v USA úspešným sochárom. Rodina od roku 1907 žila v New Yorku. Lýdia Kratina sa v 20. rokoch venovala štúdiu francúzštiny, hudby no najmä výtvarného umenia na viacerých školách v New Yorku. Zamerala sa najmä na textil, odevný dizajn a dizajn všeobecne. V roku 1930 prichádza do Československa a študuje grafiku na Akadémii výtvarných umení v Prahe v špeciálke prof. T. F. Šimona (1930-1933). Spoznáva staršieho spolužiaka, Kolomana Sokola, v roku 1933 sa zosobášili. Spolu žili v Prahe, krátko v Paríži, Mexiku, v USA, dva roky v Bratislave a od roku 1948 v USA. Po definitívnom návrate do USA, keďže sa Kolomanovi Sokolovi nepodarilo zamestnať, Lýdia na seba preberá povinnosť finančne zabezpečiť rodinu. Učila výtvarné umenie až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1972.
 
Výstava v Centre Kolomana Sokola prezentuje grafické diela, maľbu a niekoľko akvarelov Lýdie Kratina Sokol z 30. rokov ako aj príležitostné tlače. Súčasťou výstavy je aj bohatý dokumentačný materiál - fotografie, zobrazujúce Lýdiu a jej rodinu od ranného detstva, pobyty spolu s Kolomanom v Prahe, cesty po Slovensku, po Francúzsku a iných krajinách Európy, pobyt v Mexiku, a život v USA vrátane chvíľ s Kolomanom Sokolom u syna v Tucsone. Väčšina prezentovaných prác i dokumentov pochádza z archívu rodiny Juraja Sokola a Spoločnosti Kolomana Sokola. Na Slovensku budú tak vystavené po prvý raz.
Ozvláštnením výstavy budú videosekvencie z  rodinného prostredia Lýdie a Kolomana Sokola (z archívu Juraja Sokola), sochárske portréty Lýdie a Kolomana z 30. rokov od sochára Rudolfa Horňáka a socha Kolomana Sokola v životnej veľkosti od mladého slovenského sochára Jána Frančáka.
 
 
 Osudová žena Kolomana Sokola