Pôvod maľby

Názov expozície: Pôvod maľby. Maľby, ikony, skulptúry 15.-19. storočia
Miesto: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Kurátorka: Stanislava Šuliková
Stála expozícia sprístupnená 2.3.2022

Nová stála expozícia s názvom Pôvod maľby. Maľby, ikony, skulptúry 15.-19. storočia je nainštalovaná v priestoroch predošlej stálej expozície Staré umenie, ktorá bola divákom prístupná v priebehu rokov 2014 - 2021. Názov novej stálej expozície explicitne odkazuje na dielo Franza Lindera zobrazujúce námet Pôvod maľby. Táto olejomaľba vytvorená v roku 1786 patrí svojim obsahom i formálnym spracovaním k najvýraznejším z prezentovaných exponátov. Pomenovanie výstavy Pôvod maľby. Maľby, ikony, skulptúry 15.-19. storočia však implicitne zahŕňa i skutočnosť, že v rámci expozície sú prezentované najpôvodnejšie v zmysle najstaršie diela zo zbierok Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa. Prenesene možno povedať, že výstava ponúka možnosť nahliadnutia do chronologických počiatkov maliarskej, ikonopiseckej a sochárskej tvorby z galerijných zbierok, pričom veľké množstvo exponovaných objektov bolo doposiaľ uložených v depozitárnych priestoroch Liptovskej galérie a teda mimo pohľad diváka. Aj vďaka húževnatým reštaurátorským prácam sa mohlo až 35 umeleckých diel premiestniť z depozitárov tam, kam právom patria – do výstavných miestností. Okrem diel zo zbierok Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa sú súčasťou expozície i diela dlhodobo vypožičané zo Slovenského národného múzea v Martine.   

Spoločným menovateľom vystavených exemplárov je rozmanitosť. Divák má možnosť vnímať diela s rozličným druhovým zaradením i formálnym spracovaním, stretne sa s pestrosťou žánrov a tém, s mnohými (prevažne anonymnými a neznámymi) autormi a s odlišnou dobou i miestom vzniku jednotlivých diel. Súčasťou výstavy sú artefakty vytvorené v priebehu 15. až 19. storočia, pričom najstarším exponovaným dielom je zobrazenie apoštolov Sv. Ondreja a sv. Pavla na obojstranne maľovanej drevenej doske z polovice 15. storočia. Skutočnosť, že sa zbierkotvorná aktivita Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa od jej vzniku v roku 1955 nesústredila len na kumulovanie umeleckých predmetov liptovskej či širšej domácej proveniencie, sa odráža i v pestrej škále lokalít vzniku jednotlivých diel. Prezentované exponáty majú svoj pôvod nielen na území dnešného Slovenska, ale aj Anglicka, Nemecka, Talianska, Ukrajiny a Ruska. Čo sa týka žánrovej skladby vystavených umeleckých artefaktov, v rámci expozície našli svoje zastúpenie portréty, mytologické scény, personifikácia, krajinomaľba, interiér, pastorálna scéna, žánrový výjav, zátišie a v najrozsiahlejšej miere sakrálne motívy.

Expozícia Pôvod maľby. Maľby, ikony, skulptúry 15.-19. storočia je ukážkou toho najlepšieho z piatich storočí umeleckej tvorby zozbieranej v priebehu rokov odbornými pracovníkmi Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
                                                                                                              
   Stanislava Šuliková