Nová expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova

Liptovské múzeum, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, na konci júna otvorilo novú trvalú expozíciu. Venovaná je stredovekým a novovekým dejinám Liptova. Návštevníka čaká unikátny zážitok spoznávania dejín Liptova a jedinečných zbierkových predmetov spojených s Liptovom. Moderné priestory, unikátne vitríny vytvorené na mieru pre viac ako 500 zbierkových predmetov, vzdelávací dotykový stôl, aj to je nová expozícia múzea oslavujúceho v roku 2022 už 110 rokov svojej existencie.

Otvoreniu a vybudovaniu novej expozície predchádzala výtvarno-architektonická súťaž, do ktorej boli doručené tri návrhy. Odborná porota určila víťazný návrh, ktorý bol dopracovaný do projektovej dokumentácie, následne bolo Liptovské múzeum úspešné v grantovej výzve Fondu na podporu umenia (FPU) a získalo realizačné peniaze pre novú expozíciu. So samotnou stavbou novej expozície sa začalo v prvých mesiacoch roka 2022, od apríla prebiehala inštalácia zbierkových predmetov.

Expozícia je rozdelená do viacerých chronologických a tematických častí. Návštevník začína prehliadku v časti venovanej rannému stredoveku, kde uvidí najstaršie archeologické nálezy (keramiku, železnú industriu a iné). Ďalšia časť je venovaná trom liptovským hradom, kde okrem archeologických nálezov a militárií, ako chladné a strelné zbrane môže verejnosť vidieť aj unikátny model hradu Likava z roku 1927.

Jednou z viacerých doteraz nevystavovaných zbierok je aj depot z falšovateľskej dielne, ktorý sa našiel pri výskume kostola v Liptovskej Mare. Ide o unikátny súbor falzifikátov a polotovarov určených pre výrobu falošných mincí.
Nasledujúca časť expozície je venovaná unikátnej stoličnej zástave Liptova, ale aj stavovským povstaniam, kde návštevník môže vidieť súbor jazdeckých muškiet, pištolí a šablí. S Liptovom je úzko spojené aj zbojníctvo, a tak je jedna tematická časť expozície venovaná aj tomuto historickému fenoménu.

Súčasťou expozície sú aj mapy s osídlením Liptova v rannom, vrcholnom a neskorom stredoveku, ako aj texty, kde sa návštevník dozvie o liptovskom kniežati Jánovi Korvínovi, sakrálnych pamiatkach Liptova, zbojníctve a baníctve na Liptove a viaceré iné.

Súčasťou novej expozície je aj interaktívny digitálny dotykový stôl, kde sa nachádza sedem tematických vzdelávacích častí. Návštevník si tu môže zalistovať v dobovej kronike, v detailoch skúmať mapy Liptova z 18. a 19. storočia, spoznávať svätcov z oltárov liptovských kostolov, ale aj pozrieť si digitálnu vizualizáciu najvyššie položeného slovenského hradu – hradu Liptov.

Na novej expozícii pracovali kurátori Liptovského múzea Mgr. Rastislav Molda, PhD., Mgr. Simona Sliacka a PhDr. Karol Dzuriak.

    Propagačné video si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=qtzRQOWiI94
Liptovské múzeum, autori a tvorcovia expozície všetkých záujemcov srdečne pozývajú do novej expozície.

Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 

Tešíme sa na vašu návštevu.
Liptovské múzeum