DENNÍK RELAX - Dizajn

Dizajn

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Miesto: Malá výstavná sieň Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Kurátor výstavy: Natália Kundisová
Trvanie výstavy: 30.4.2019 - 22.6.2019

Vystavujúci autori:

Zuzana Lalíková, Peter Bližnák, Mária Bujňáková, Tibor Uhrín, Henrieta Kurčíková, Matej Rabada, Veronika Paluchová, Miroslav Mládenek, Michal Fratrič, Miloslav Jaroš, Silvia Bárdová, Silvia Turzová, Jana Potiron, Monika Popovičová - Hanečková, Viktor Devečka, Martin Jankura, Andrea Ďurianová, Pavol Capik, Eva Hegedüsová

Už len samotný názov výstavy Dizajn, slovo ktoré je ,,poslovenčené“ a prispôsobené nášmu jazyku z pôvodného slova design, má byť odkazom k nášmu národu. Národu, ktorý bol oddávna spätý so svojimi jedinečnými tradíciami. Kolektívna výstava 19 slovenských autorov sa preto nesie v témach ako ľudovosť, tradícia, remeslo či folklór, no v modernom ponímaní a s vplyvmi zo súčasnosti.

Na Slovensku je množstvo dizajnérov, umelcov a remeselníkov, ktorí so spomínanými témami narábajú veľmi tvorivo, jedinečne a nápadito. Výstava Dizajn v Liptovskej Galérii Petra Michala Bohúňa sa preto stala ochutnávkou kvality dizajnu a úžitkového umenia na Slovensku. Táto kvalita je badateľná nielen v nápaditosti, ale aj v remeselnom prepracovaní a estetickosti artefaktov.

Spoločným znakom vystavovaných artefaktov je úžitkovosť. Zastúpené sú tu rôznorodé tradičné a ľudové techniky (napríklad rezbárstvo, modrotlač, modranská keramika, výšivka, šperkárstvo ale i odkazy k drotárstvu), materiály a spôsoby spracovania (niekedy aj moderné techniky odkazujúce k tým tradičným a ľudovým) spájajúce sa v témach, a teda aj vo svojom posolstve – zachovať naše kultúrne dedičstvo.

Myšlienkou výstavy je preto pripomenutie si tradícií nášho národa, ktorý bol odjakživa spätý s prírodou, čo vidno na využívaných prírodných materiáloch a rovnako na častých prírodných ornamentoch a iných prvkoch, pričom tieto prvky sa stali inšpiráciou aj pre súčasných tvorcov. Ľudovosť a tradícia preto nemusia byť vždy chápané ako anachronizmus, ale ako naše neoddeliteľné korene, z ktorých sa dá tvorivo čerpať a zušľachťovať ich nápaditým spôsobom. Moderné tak nemusí vždy úplne opustiť to pôvodné a tradičné, aby dosiahlo svoje kvality, ale práve naopak. Vystavované artefakty sa tak stávajú kombináciami vzťahov: minulosť – súčasnosť, remeslo – moderné technológie, remeselník – dizajnér/umelec, pričom to je práve priestor na poberanie ďalších významových vrstiev. Výstava Dizajn reflektuje slovenskú kultúru a jej premeny v čase, siahajúc až do súčasnosti, kde sa tvorivo mieša to tradičné so súčasným.

Vystavené diela pochádzajú zo zbierok autorov, súkromníkov a doplnené sú zo zbierkového fondu Ústredia ľudovej a umeleckej výroby (ÚĽUV).