ZASMEJTE SA...

ZASMEJTE SA...

 Stretnú sa dvaja podnikatelia: – Počúvaj, z čoho si tak pribral?

  – Zo zeleniny?

  – To jej toľko zješ?

  – Ale čoby! Predám!

 ***

 

 

 

 

  – Predstav si, Zuza ma pustila k vode, – sťažuje sa jeden kamarát druhému.

  – Tak to ti veru nezávidím. Na kúpanie je už veru zima.

 ***

 

 

Jano prišiel do nemocnice navštíviť svojho kamaráta a pýta sa ho:

 – Prečo si, prosím ťa, vyskočil z okna?

 – Klamala ma!

 – Čo si sprostý? Veď kvôli tomu sa neskáče z okna!

 – Ale, viem. Ale ona ma klamala, že nemá muža a ten sa práve vrátil domov!

 

 

 

 

 

 

***

 

Dežo sa vrátil po dvoch rokoch pobytu v nápravnom zariadení a s nevôľou zistil, že jeho zákonitá manželka práve kojí asi mesačné dieťa.

 – S kým to vlastne máš? – povie nahnevane. – Povedz pravdu, však to bol môj kamarát Fero?

 – Nie, – odpovie žena sucho.

 – Tak to bol Karol?

 Manželka pokrúti hlavou.

 – Tak to bol Jano. Povedz pravdu, určite to bol ten záletník Jano!

 – Tvoji kamaráti, stále len tvoji kamaráti, – nahnevá sa manželka. – Nemyslíš, že môžem mať aj vlastných kamarátov?

 

 

 

 

 

 

 

***

 

Svätý Peter zriadil dva vchody do neba. Ľavým prichádzali muži, ktorí utláčali svoje manželky, pravým muži, ktorých utláčali zase manželky. Vľavo vchádza veľa mužov, vpravo jediný.

 – Vy ste tu jediný, – pýta sa ho svätý Peter. – Aký máte na to dôvod?

 – Dôvod?! Manželka mi rozkázala, aby som stál tu!