VIRVAR- Kurzy kontinuálneho vzdelávania

VIRVAR- Kurzy kontinuálneho vzdelávania

Vydavateľstvo Virvar, s.r.o. otvára teoretické a praktické výtvarné kurzy kontinuálneho vzdelávania pre laickú i odbornú verejnosť.

Väčšina ponúkaných kurzov je v procese akreditácie! Účastníci majú možnosť naučiť sa základom kresby, maľby, grafiky, fotografie či dejín a filozofie umenia alebo – ak patria k pokročilým, či pedagógom – sa v nich zdokonaliť.

Pod vedením profesionálnych lektorov, vysokoškolských pedagógov, absolvujú jeden semester prednášok/vyučovacích hodín v priestoroch vydavateľstva na Cukrovej ulici č. 14 v Bratislave.

Záujemcovia sa môžu hlásiť počas celého októbra 2012 na adrese kurzy@virvar.sk alebo na telefónnom čísle 0905617184.

Podrobný obsah jednotlivých kurzov, rozvrh a ďalšie informácie nájdete na stránke www.virvar.sk.