Vianočnú zbierku hračiek pre deti z rodín, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii

 Materské centrum Úsmev Piešťany v spolupráci s ÚPSVaR – odboru sociálnych vecí a rodiny organizuje

„Vianočnú zbierku hračiek pre deti z rodín, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii“.
Máte aj vy doma hračku, s ktorou sa už Vaše dieťa nehrá? Prineste ju kedykoľvek do 14.12.2012 (v čase od 8.00 h do 12.00 h a od 15.00 h do 19.00 h) do Materského centra Úsmev Piešťany a zapojte sa tak do vianočnej zbierky hračiek pre deti.
Rozdelenie hračiek a ich distribúciu do rodín zabezpečia sociálne kurátorky ÚPSVaR odboru sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch.
Ďakujeme, že za Vaše pochopenie a spolupatričnosť.
 
OZ Materské centrum Úsmev