• 13.02.2014

Teoretické i praktické znalosti sú pre získanie práce kľúčové

Pokiaľ chce byť človek v živote úspešný, získať prácu, ktorá ho baví a vnútorne napĺňa, a je aj slušne finančne ohodnotená, nevyhnutnosťou sú bohaté teoretické i praktické znalosti. Tie človek získa jedine kvalitným štúdiom a neskôr praxou.

Tento proces začína už v detstve, pokračuje na strednej škole, kde je prvou vážnejšou previerkou vedomostí maturitná skúška. Na vysokej škole prichádza na rad bakalárska práca. Práve písanie bakalárskej práce je pre mnohých študentov ťažkým orieškom. Naplniť desiatky strán zmysluplným textom, ktorého črtou je najmä odbornosť, nie je jednoduché. Vyžaduje si to veľa času, úsilia a hodnoverných informácií, ktoré treba čerpať zo správnych zdrojov. Jedným z takýchto zdrojov je aj literatúra faktu, ktorá zachytáva dôležité etapy napríklad z histórie. Okrem toho, že plní poznávaciu funkciu, je pútavá, pretože fakty a vedecké údaje sú čitateľovi podávané formou osobného zážitku.

Samozrejme, bakalárska práca musí mať aj svoju formálnu úpravu, ktorú upravujú smernice a technické normy. Obdobie písania bakalárskej práce nie je jednoduché, preto si každý študent vydýchne, keď uvidí jej definitívnu podobu. Keďže je potrebné, aby bola práca vyhotovená v niekoľkých exemplároch, je dobré investovať do atramentového cartridgu.

Obrázok: www.freedigitalphotos.net, Stuart Miles