Stanica pozýva na Očarenie realitou

Žilina, 3. 12. 2012 – Viac ako desať umelcov a odborníkov z oblasti antropológie, filmu, divadla, či komunitných a participatívnych projektov sa v priebehu troch dní predstaví v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie. Ich prednášky na tému „metódy výskumu a spracovania reality v antropológii a umeleckých projektoch“ si budete môcť vypočuť od 6. do 8. 12. 2012 v rámci medzinárodného sympózia Karaoke Europe: Očarenie realitou.

 
Umelci, ktorí sa na projekte zúčastnia, sa zaoberajú témou „reality so sociálnym presahom.“ Svoje pracovné metódy a postupy predstavia napríklad antropologičky Soňa Lutherová, Miroslava Bobáková a Adriana Kábová (Cz), divadelní režiséri Ján Šimko a Jana Svobodová (Cz), Anna Lengyel (Hu), dramaturgička pracujúca metódou dokumentárneho divadla Verbatim, filmový dokumentarista Juraj Chlpík, výtvarníci Daniela Deutelbaum, Dušan Barok a Sarah Günther (D), fotografka Illah van Oijen (Nl), hudobník Matej Gyarfáš, či skladateľ Marek Piaček. Na podujatí by mal vzniknúť priestor pre konfrontáciu a otvorený dialóg medzi týmito rozličnými disciplínami.
 
Medzinárodné sympózium je súčasťou projektu Karaoke Europe, ktorý sa zaoberá problematikou minorít imigrantov či spoločensky a kultúrne vylúčených komunít, pričom sa pokúša využívať skúsenosti aktivít umelcov zo štyroch európskych krajín.Súčasťou sympózia bude aj exkurzia do závodu KIA Motors Slovakia. Automobilová továreň v Žiline zamestnáva komunitu Kórejcov, ktorí žijú v izolácii od ostatného obyvateľstva a s lokálnym obyvateľstvom sa nestretávajú.
 
Trojdňový program uzavrie súčasná opera Kráľ duchov, Štós, ktorú naštudoval Marek Piaček s Dychovým orchestrom a mužským spevokolom Štós. Časť pôvodných Goetheho textov bola preložená do mantáčtiny, archaického karpatsko-nemeckého jazyka.
 
Všetky prednášky sympózia budú prebiehať v angličtine. Program je otvorený pre verejnosť, účasť je bezplatná. Na exkurziu do KIA Motors je nutná rezervácia (barbora@stanica.sk, 0902 152 109).
 
Web: www.stanica.sk, www.karaokeeurope.eu
 
 
Bližšie informácie: Barbora Uríková, barbora@stanica.sk, 0902 152 109
Ivana Rumanová, ivana@stanica.sk, 0944 570 020