Skauti si pripomenú svoj svetový deň

Skautov na celom Slovensku čakajú veľké oslavy. 24. apríla, v deň sv. Juraja, patróna skautov a rytierstva, si pripomenú priateľstvo a spoločné hodnoty. V tento deň si väčšina skautov vezme svoju šatku, ktorá je ich typickým symbolom. Vo väčších mestách skauti pripravujú spoločné stretnutie na námestiach a v parkoch.

Skauting na Slovensku oslávil v roku 2013 sto rokov od založenia prvého skautského oddielu. V Bratislave vznikol prvý skautský oddiel v roku 1918 a s menšími prestávkami pokračuje vo svojej činnosti dodnes. „Momentálne máme v Bratislavskom kraji okolo 1100 registrovaných členov, ktorí sú združení v 15-tich skautských zboroch. Celkovo máme na Slovensku okolo 5500 členov. Pre naše občianske združenie, Slovenský skauting, je dôležité aby mali deti vytvorený bezpečný priestor pre ich rast a aktivity. Skauting taktiež kladie veľký dôraz na to, aby s deťmi pracovali len zodpovední ľudia, ktorí by mali absolvovať školenie pre prácu s deťmi a kurz prvej pomoci,“ uviedol Juraj Lizák, vedúci skautov v Bratislavskom kraji.

Výnimočnosť skautingu spočíva v metódach a spôsobe pri práci s deťmi a mládežou. Stará sa o ich výchovu a zmysluplné využitie voľného času. Taktiež má veľký potenciál pre mladých ľudí, ktorí radi cestujú. Ako najväčšia medzinárodná organizácia pracujúca s mládežou má množstvo zahraničných podujatí, ktorých sa môžu jej členovia zúčastniť. „Ja sám som precestoval so skautmi väčšinu susedných krajín a navštívil som aj sever Európy. Skauting ponúka takmer neobmedzené možnosti na realizáciu vašich nápadov a hlavne dobrú partiu, ktorá Vám pomôže naplniť vaše sny. Od skautov vyžaduje ich aktívnu účasť na programe, ktorý vytvárajú svojpomocne za pomoci staršieho vedúceho. Ten voči nim vystupuje viac ako starší súrodenec než ako učiteľ či len ako vedúci krúžku. Týmto prístupom skauting vedie mladých ľudí k tomu, aby boli aktívnymi členmi svojej skautskej skupiny a neskôr aj spoločnosti.

Záujem o skauting na Slovensku stále rastie. V poslednej dobe zaznamenávajú zbory postupný nárast členstva hlavne pri nižších vekových kategóriách. „Našich členov prijímame od 7 rokov a hornú hranicu určenú nemáme. Potešíme sa aj starším záujemcom, ktorí by nám chceli pomôcť pracovať s mládežou. Či nebodaj založiť skauting tam, kde ešte nie je,“ dodal Juraj Lizák.

Autor: TAMO
Foto: TAMO