Byť skautom je celoživotným poslaním

Skauti na celom Slovensku dnes oslavujú sviatok svätého Juraja, ktorý je patrónom skautov a skautiek. Tento deň si pripomínajú tým, že nosia celý deň na krku skautskú šatku, bez ohľadu na to, či idú do práce, do školy alebo iba tak na nákup.
Skauting je celosvetová organizácie, ktorá vznikla v roku 1907 v Anglicku. V Piešťanoch funguje od roku 1934 a má bohatú tradíciu. „Sme pravidelnou súčasťou viacerých podujatí pre verejnosť a snažíme sa pomáhať komunite tak, ako sa dá.

V súčasnosti máme približne 200 členov. V tento deň sa snažíme skauting propagovať medzi verejnosťou, ale aj sami sebe pripomenúť, že byť skautom je akýmsi „celoživotným poslaním“. Okrem tohto zvyku má každý skautský zbor vlastné tradície, ako svätého Juraja osláviť. Piešťanskí skauti a skautky sa tradične zúčastňujú Osláv sv.Juraja v Nitrianskej Blatnici,“ pre TAMO uviedla Jana Šmýkalová, 2.oddiel skautiek Piešťany.
Piešťanský skautský zbor je jedným z najväčších zborov na celom Slovensku. Deti a mladí sa pravidelne raz do týždňa stretávajú na tzv. družinovkách. „V malých skupinkách sa venujú aktivitám zameraným na rozvoj osobnosti, vytváranie vzťahov a učia sa základné skautské zručnosti ako napríklad balenie batoha, práca s drevom, uzlovanie či práca s kompasom. Mimo pravidelnej činnosti chodíme na výlety do blízkeho i vzdialenejšieho okolia, navštevujeme rôzne vzdelávacie podujatia, zúčastňujeme sa obnov hradov, brigád v prospech nášho okolia, robievame benefičný koncert, prinášame Betlehemské svetlo, sme súčasťou Dňa narcisov a mnoho iného. V skautingu si každý môže nájsť to, čo ho baví a napĺňa.“

Skauting svojim členom prináša kamarátstva a nenahraditeľné zážitky, ktoré v bežnom svete nemáte šancu zažiť. Mladých vedie k vzťahu k prírode a k návratu ku koreňom. „Je to niečo, čo si v dnešnej dobe plnej technológií často nevieme predstaviť. Stráviť dva týždne na tábore na lúke bez elektriny a všetkých vymožeností doby je jedinečnou možnosťou, ktorú poskytne len skauting. Vedie mladých k láske k svojmu okoliu, rozvíja priateľstvá, učí tolerancií a zodpovednosti a veľký dôraz kladie na sebarozvoj každého člena organizácie,“ dodala Jana Šmýkalová.

Autor: TAMO
Foto: TAMO