• 25.03.2014

Povolanie učiteľa nie je len na 8 hodín denne

28. marec je už tradične na Slovensku známy ako deň oceňovania neúnavnej práce pedagógov. Ich náročné a často nedocenené povolanie v tento deň slávnostne ocenia študenti, starostovia i predstavitelia samosprávnych krajov.

Deň učiteľov je pre pedagógov chvíľa, kedy spoločnosť oceňuje ich prácu. Ako svoje zamestnanie vníma, nám priblížila Eva Capková, pedagogička na Fakulte humanitných vied na Žilinskej univerzite. „Ako malá som sa, asi ako veľa dievčat, hrávala na školu a rozdávala päťky mackom a bábikám. Jasnú predstavu som však o svojom budúcom povolaní nemala. Teraz učím už sedemnásty rok a moje povolanie ma napĺňa. Baví ma pracovať s mladými ľuďmi, učiť sa nové veci. Vadí mi však spoločenské nedocenenie učiteľského povolania.“

Na univerzite má okrem priamej výučby mnoho iných povinností, ako napr. vedeckú a projektovú činnosť. „Môj typický pracovný deň vyzerá tak, že na univerzite strávim priemerne 8 hodín denne. Potom ma zvyčajne čakajú ďalšie pracovné povinnosti večer doma za počítačom. Často si porovnávam a inšpirujem sa formou realizácie výučby podobných predmetov inde, napríklad na prestížnych univerzitách v zahraničí. Dnes sa už dá celkom pohodlne a zadarmo absolvovať kurz, ktorý vás zaujíma napríklad aj na Oxforde.“

Evinou motiváciou, ktorá ju drží pri práci učiteľa je energia, ktorú dostáva od svojich študentov na prednáškach a cvičeniach. A aký by mal byť podľa nej správny učiteľ? „Nedá sa to asi celkom presne povedať. Pre niekoho je správnym učiteľom človek, ktorý je priateľský, milý, chápavý a pre niekoho iného môže byť dôležitý cit pre spravodlivosť, či odbornosť. Jednu spoločnú vlastnosť ale všetci učitelia, ktorí sú považovaní za správnych majú - svoje povolanie majú radi,“ dodala Eva Capková.

Autor: TAMO
Foto: Martin Čapka