Od Lucie do Vianoc.. každá noc má svoju moc!

Toto ľudové porekadlo nesie v sebe niečo čarovné, presne ako meno Lucia. Meno pochádza z latinského „lux“, čo znamená svetlo, teda Lucia je osvecujúca. Svetlo v tme pripomína niečo magické a možno práve preto sa meno Lucia spája s mágiou a bosorkami.

O Lucii sa traduje veľa príbehov. Pochádzala zo Syrakúz, kde jej ako kresťanke chceli nanútiť pohanského ženícha, ktorý bol očarený jej krásnymi očami. Ona si však radšej oči vylúpla a poslala ich svojmu ženíchovi v miske, začo ju Panna Mária odmenila ešte krajšími očami. Na Slovensku sa však traduje, že Lucia bola najväčšia z bosoriek, ktorú hodili do plameňov, aby ju upálili. Ona však nezhorela ako všetky strigy, ale žila ďalej.
Lucia oslavuje meniny 13. decembra. Okrem porekadla sa s týmto menom spájajú rôzne zvyky. Keďže v ten deň lietali bosorky, na dvor žiadneho domu nesmela vstúpiť cudzia žena, aby predišli návšteve bosorky. V tento deň sa tiež nemalo nič požičiavať, ani vracať a ľudia začali zhotovovať, bez použitia klincov, počas nasledujúcich dvanástich dní tzv. „Lucijný stolček“. Ten, kto si naň na polnočnej omši sadol, spoznal všetky bosorky, ktoré tam v tej chvíli boli. Niektoré mladé dievčatá si dodnes na Luciu pripravia trinásť papierikov a na dvanásť z nich napíšu mená chlapcov. Trinásty ostane prázdny. Každý večer si potom vytiahnu jeden papierik a ten spália. Predposledný spália na Štedrý deň ráno. Ten, ktorý ostane otvoria na Štedrý deň večer a chlapec, ktorého meno je na lístočku, má byť jej nastavajúci. Ak by tam ostal prázdny lístoček, dievča sa v nasledujúcom roku ešte nevydá.
 
Či už sa rozhodnete počas týchto dní radšej v noci nevychádzať, zhotovovať Lucijný stolček alebo budete tou šťastnou, ktorá si nájde svojho vytúženého ženícha, ja vám želám pokojné prežitie týchto magických nocí.
 
Petra Ihnačáková