Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Karen Armstrongová: Kauzu vyhral Boh

Skvelé čítanie a dôležitá kniha pre súčasnú dobu

Čo v skutočnosti znamená náboženstvo

Jedna z najznámejších náboženských mysliteliek Karen Armstrongová je autorkou viac ako dvadsiatky kníh o viere. Jej špecialitou je komparatívny prístup ku hlavným svetovým náboženstvám, pričom nehľadá iba ich spoločné znaky, ale skúma aj vplyv viery na historické a súčasné dianie vo svete.

Na počiatku svojej kariéry strávila Karen Armstrongová sedem rokov v kláštore ako mníška. Po tejto skúsenosti a duchovnom prebudení, keď v sebe objavila neortodoxný pohľad na hlavné monoteistické náboženstvá aj na ich spoločné fundamentalistické prvky, sa stala horlivou zástankyňou ekumenického porozumenia.

Vo svojej knihe Kauzu vyhral Boh Karen Armstrongová sleduje vývoj a vplyv viery od paleolitu až po súčasnosť, ukazuje, že veda a náboženstvo ešte prednedávnom neviedli medzi sebou ľúty boj. Veda však zmenila tón ich dialógu. Zmysel slov ako viera a tajomstvo sa od základu zmenil, takže ateisti aj teisti v súčasnosti hovoria aj premýšľajú o Bohu spôsobom, aký by naši predkovia pokladali za nanajvýš šokujúci.

Prečo v súčasnosti nemožno uveriť v Boha? Má Boh budúcnosť aj v ére agresívneho vedeckého racionalizmu? Karen Armstrongová je presvedčená, že ak sa tvorivým pohľadom pozrieme hlboko do minulosti, budeme schopní dospieť k viere, ktorá sa bude vedieť nanajvýš priamo vysloviť k potrebám nášho utrápeného a nebezpečne polarizovaného sveta. Či už patríte medzi veriacich alebo ateistov, autorka má čo povedať každému.

Karen Amstrongová je celosvetovo uznávaná a cenená spisovateľka. A navyše je vášnivou zástankyňou náboženskej slobody. V tejto veci sa obrátila aj na členov Kongresu Spojených štátov a Senátu, zúčastnila sa na Svetovom ekonomickom fóre, Kofi Annan ju prizval k spolupráci na iniciatíve OSN Spojenectvo pre civilizáciu. V roku 2008 dostala Four Freedoms Medal (Medailu štyroch slobôd) Franklina D. Roosevelta za prácu v oblasti náboženskej slobody.

Podľa autorkinho názoru pri náboženstve nie je podstatné, že človek niečomu verí. Je to chémia etických princípov, ktoré majú vplyv na zmenu správania k lepšiemu a tým prinášajú človeku dary svätosti a posvätnosti.
 

Súťažte s nami o dve knihy!

Súťažná otázka: "Akými náboženstvami sa zaoberá autorka v knihe Kauzu vyhral Boh?"

Správna odpoveď: Kresťanstvom, židovstvom a islamom.

Výhercovia: Janka Rusnáková z Kežmarku a Terka Beňová z Valaskej Belej

Srdečne blahoželáme!