Sila duše...

Sila duše, prenos myšlienok, myšlienka ako magnet ... témy, ktoré Irenu nesmierne zaujímali a priťahovali. Hoci sa snažila stáť obidvoma nohami na zemi, pred takýmito a podobnými témami iba ťažko dokázala uniknúť. Čím viac sa tým zaoberala, tým viac sa zamotávala.

„Určite nie som sama!“ ubezpečovala sa. Bola si vedomá toho, že veľa ľudí priťahuje mystika a príbuzné témy, ibaže nie každý je to ochotný priznať. Irene sa začali diať veci, ktoré nedokázala ovplyvniť, a predsa sa stali, vstúpili do jej života.

Ak si spomenula na priateľku, či známeho, ktorých nevidela dlhšiu dobu, čuduj sa svete zazvonil telefón a na druhej strane dávna priateľka, alebo známeho zakrátko stretla vo svojom meste, hoci on žije na druhom konci republiky. Náhoda?
Veľmi často to funguje Irene aj s jej  manželom. Obidvaja kúpia v rovnaký čas tú istú vec bez toho, aby o tom vopred rozprávali. Nejde o potraviny, ale o veci, ktoré sa kupujú raz za čas, napríklad zmeták a metličku, vonnú sviečku, formičky na vianočné pečivo a pod. Chcela to kúpiť aj ona, intenzívne na to myslela, len sa k tomu nedostala.

Raz sa Irene prisnil sen: „Kolega, ktorý bol odsúdený za to, že chcel emigrovať a navyše chcel preniesť v ukrytom dne tašky veľké množstvo peňazí, vrátil sa z výkonu trestu, hoci nebol ešte ten správny čas. V tom sne ho videla šťastného a spokojného.“
Ráno nastúpila do práce a na svoj sen dávno zabudla. O to väčšie bolo jej prekvapenie, keď kolegu naozaj v práci stretla. Oznámil jej, že sa prišiel prihlásiť - uchádzať o zamestnanie, z výkonu trestu bol prepustený na podmienku. Šťastný a spokojný, presne taký, ako ho videla vo svojom sne. Zrejme sa stalo to, že jeho myšlienky sa dostali k Irene a premietli sa do sna. Náhoda? Vyššia moc?

Myšlienky, ktorým sa oddávame nás zrejme zaväzujú. Irena, možno aj pod vplyvom týchto udalostí, je úžasne pozitívne naladený človek. Hovorí, že sa často obracia k svojmu duchu, vsugeruje mu myšlienku, ktorou ovplyvňuje svoje zdravie – psychické i fyzické. Tak je, myšlienka je magnet a má určitú príťažlivú silu. Irena často dosiahne, čo si praje, ale to by bol už námet na iný príbeh.

Často sa jej sníva sen, ktorý odzrkadľuje niečo, čo sa má stať. Z jej skúsenosti vyplýva, že človek môže naozaj prísť do styku s magickou silou. Niekto si ju všimneme, iný nie. Jeden takéto a podobné javy za magické považuje, iný im nevenuje pozornosť, alebo ich odmieta. Jedno je isté, že je niečo medzi  nebom a zemou, čo sa veľa ľudí snaží spoznať...

Autor: Anna Čunderlíková
 
Autor fotografie:freedigitalphotos.net, Idea go