Popolcová streda

 


Fašiangové radovánky sa končia a v rímskokatolíckej cirkvi nastáva obdobie prísneho pôstu, ku ktorému bránu otvára deň s názvom „Popolcová streda“. Jej dátum pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou, no do týchto dní sa nepočítajú nedele a tak Popolcová streda pripadá presne na 47. deň pred Veľkonočnou nedeľou.
 
Asi najrozšírenejšou tradíciou, z ktorej tiež pochádza názov tohto dňa je páliť palmy, či u nás bahniatka z Kvetnej nedele predošlého roku. Ten sa používa na bohoslužbe. Veriaci sú ním poznačení na čelo so slovami: „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“ alebo „Obráť sa a ver evanjeliu.“ Toto značenie popolom nadväzuje na tradíciu blízkeho východu, kde si sypú popol na hlavu na znak pokánia pred Bohom.
 
Pre kresťanov je teda Popolcová streda časom, kedy si pripomínajú smerovanie svojho života a jeho nesmrteľnosť. Časom kedy sa zamýšľajú nad vlastným životom a rozmýšľajú akoby mali žiť tak, aby sa nemuseli báť, že aj oni sa možno na druhý deň pominú.
 
Petra Ihnačáková