Omnia má dve zlaté olympijské medaily

Fakultný miešaný spevácky zbor Omnia opäť potvrdil svoje kvality. Zo Svetovej olympiády zborového spevu v lotyšskej Rige priniesol dve zlaté medaily.

Medzinárodný festival The World Choir Games sa koná každé dva roky. Tento rok hájila farby Slovenska Omnia, ako jeden z dvoch zborov zo Slovenska. Pod dirigentským vedením Moniky Bažíkovej zbor súťažil v úrovni The Champions Competition, v ktorej súťažia tie najlepšie svetové zbory. V rámci tejto úrovne, zbor reprezentoval Slovensko v kategórii Komorné miešané zbory a v kategórii Musica Sacra a cappella. V tejto náročnej súťaži s obrovskou medzinárodnou konkurenciou, 470 zborov z viac ako 80-tich krajín sveta, zbor získal v oboch kategóriách zlato.

Sprievodnou súťažou podujatia bolo nahranie videoklipu k oficiálnej skladbe súťaže „My song“, ktorú zložil jeden z najobľúbenejších lotyšských autorov novej generácie Ēriks Ešenvalds. Aj tejto úlohy sa Omnia zhostila veľmi úspešne a s videoklipom postúpila do užšieho výberu, v ktorom klipy hodnotila odborná porota olympiády. Videoklip Omnie bol napokon vyhodnotený ako najlepší a skončil na prvom mieste.

Fakultný miešaný spevácky zbor OMNIA vznikol na Katedre hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline v roku 2003. Počas svojho doterajšieho pôsobenia sa zbor zúčastnil na mnohých medzinárodných súťažiach a festivaloch, kde pravidelne získava zlaté pásmo. K významným úspechom zboru možno zaradiť Cenu Matice Slovenskej za rozvoj slovenského interpretačného umenia v oblasti zborového spevu, hlavnú Cenu Zdeňka Lukáše z festivalu "Canti veris Praga 2010 či 1. miesto v kategórii komorných miešaných zborov, ktoré Omnia získala na medzinárodnej súťaži "IFAS" v Pardubiciach (júl 2012). 

Autor: TAMO
Foto: Archív Omnia