• 14.04.2011

Liga proti rakovine

 

 
 
 
 
Keď zajtra -15.4.2011 uvidíte v uliciach mesta dobrovoľníkov , ktorí majú na šatách pripäté žlté kvietky - narcisy a vyberajú do malých pokladničiek peniaze, nezabudnite sa pri nich zastaviť. Sú to ľudia, ktorí dobrovoľne vyberajú peniaze pre Ligu proti rakovine. Liga proti rakovine je inštitúcia, ktorá pomáha onkologicky chorým pacientom. Peniaze vyzbierané pre nich sú určené na ich liečbu, na nákup liekov a zdravotníckych zariadení, na priamu finančnú pomoc pre rodiny chorých, ale aj na informovanosť o prevencii vzniku choroby. Je to jedinečná inštitúcia, ktorá robí dobrú vec pre onkologicky chorých pacientov a ktorá raz do roka vyberá dobrovoľné finančné prostriedky v uliciach miest.
Výskyt onkologických ochorení z roka na rok stúpa a počet chorých je alarmujúci.
Ukážte svoje humanitárne a sociálne cítenie a prispejte čo i len malou čiastkou k dobru veci. Toto zákerné ochorenie môže postihnúť každého z nás, či členov našej rodiny.
Prispejte na dobrú vec.
 
Slávka Nováková