Jozef Banáš: Zóna nadšenia

 

 

 

 

 

 

 

Príbeh bez literárneho pátosu, zato veľmi realisticky vykreslená doba nedávno minulá. Na takmer 400 stranách zachytené príbehy troch rodín, troch národov, od roku 1968 do roku 2006 - rodina československého veľvyslanca Jozefa Baláža, západonemeckého politológa Thomasa Ankermanna a životný príbeh Saši, manželky ruského vojaka.

Neuveriteľne autenticky zachytené skutočnosti tejto doby. Od nežnej revolúcie uplynulo iba 20 rokov a mnohí sme už zabudli na absurditu komunistickej totality. Práve tento absurdistan vykresľuje Banáš v jeho skutočnej podobe. Podáva faktické informácie z pohľadu diplomata, ktorý mal možnosť vidieť a počuť viac, ako sme videli my, rádoví občania. Kniha pre pamätníkov minulého režimu - pre tých, ktorí s daným režimom nesúhlasili i pre tých, ktorí za ním banujú. Taktiež vhodná pre mládež. Pomôže im nenásilnou formou načerpať vierohodné informácie o dobe, ktorú ešte zažili ich rodičia. Prídu si na svoje i milovníci príbehov. Napriek tomu, že doba, ktorú autor opisuje a životy hlavných protagonistov vôbec neboli jednoduché, čitateľ sa dobre pobaví i pousmeje.

A keď sa zamyslíme nad slovami autora: "Minulosť každého spoznáte podľa toho, ako sa správa dnes. Kto bol slušný za totality, je slušný aj v demokracii, kto bol neslušný za totality, je neslušný aj dnes. Napriek tomu majú tetovači Kainových znamení konjunktúru. Prisvojili si pekné činy, na ktorých nemajú zásluhu, a drzo sa hrabú na čelo sprievodu. Ešte aj chlapík na jeho konci s tŕňovou korunou na hlave im lezie na nervy. Chcú mať pri sebe takých, pred ktorými sa nemusia hanbiť.", zistíme, že pointa je a bude stále vysoko aktuálna.

 

(de)