HORALFEST 2012

7. ročník medzinárodného festivalu amatérskej tvorby o horách konaný pod záštitou primátora Ing. Jána Mokoša Tatranská Lomnica

http://horalfest.hory.sk/


P R O G R A M

Piatok, 23.11.2012

19:00
Tatranská Lomnica – Teniscentrum, konferenčná miestnosť
Slávnostné otvorenie festivalu a
vernisáž výstavy súťažných fotografií z Horalfestu 2012.
19:20
Tatranská Lomnica – Teniscentrum, konferenčná miestnosť
Uvedenie do života knihy Ladislava Khandla: Rozhľadne Slovenska
od vydavateľstva Dajama.
19:40
Tatranská Lomnica – Teniscentrum, konferenčná miestnosť
Večer hosťa festivalu – Michal Orolín
20:30
Tatranská Lomnica – Teniscentrum, konferenčná miestnosť
Projekcia súťažných filmov z Horalfestu 2012
20:30
Tatranská Lomnica – Teniscentrum, malá konferenčná miestnosť
Projekcia nesúťažných filmov
Projekcia začína slovenskou premiérou projektuTELEfilm z Českej republiky o telemarkovom lyžovaní.

Sobota, 24.11.2012

DOPOLUDŇAJŠIE WORKSHOPY:

LITERATÚRA Tatranská Lomnica – Teniscentrum, literárny salónik
9:00 – 10:00
Literárne raňajky: Spomienka na dlhoročného garanta kategórie „literatúra“ Pavla Hudáka a dlhoročného účastníka festivalu Jiřího Otípku
10:00 – 11:00
Tatranská Lomnica – Teniscentrum, literárny salónik
Dramatizované čítanie literárnych príspevkov z Horalfestu 2012, rozbor diel.

FOTOGRAFIA:
10:00 – 12:00
Tatranská Lomnica – Teniscentrum, konferenčná miestnosť

FILM:
11:30 – 13:30
Tatranská Lomnica – Teniscentrum, literárny salónik

FESTIVALOVÉ ODPOLUDNIE – VOĽNÝ VÝBER:
14:00 - 16:00
Tatranská Lomnica – Teniscentrum, konferenčná miestnosť
Projekcia súťažných HF 2012 filmov
(Rasťo Hatiar, Jaroslav Matoušek a ďalšie filmy z Outdoorfilmy.sk)
15:00
Neformálne stretnutie účastníkov festivalu na Rainerovej chate s prípitkom chatára
16:00 – 18:00
Tatranská Lomnica – Teniscentrum, konferenčná miestnosť
filmová novinka: „Where the trail ends“ najnovší film z produkcie Red Bull o MTB a DH bikovaní
2. slovenská premiéra filmu s predslovom redakcie časopisu BIKER

VEČER VÍŤAZOV
19:00
Tatranská Lomnica – Teniscentrum, konferenčná miestnosť
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien Horalfestu 2012. Vyhlásenie výsledkov ankety a udelenie ceny diváka pre kategóriu film a fotografia. Prezentácia ocenených diel v kategóriách literatúra, fotografia a film. Hudobný hosť.
20:30
Tatranská Lomnica – Teniscentrum AFTERPARTY


Tombola a voľná zábava.
Vstup voľný
Zmena programu vyhradená.