Deň so skautskou šatkou

Deň so skautskou šatkou

Tábory, výlety, výpravy, expedície do zahraničia, kultúrne akcie, jaskyniarstvo, remeselné workshopy, športové akcie, duchovne ladené podujatia, vzdelávacie kurzy. To všetko a ešte omnoho viac je spojené s činnosťou skautingu v Prešove.

Skauting patrí medzi jedno z najväčších hnutí detí a mládeže na Slovensku. Táto organizácia sa zameriava na komplexnú výchovu osobnosti človeka. Nové zručnosti pritom neučí teoretickým výkladom či memorovaním, ale formou zážitku, dobrodružstvom, a teda učením sa činnosťou. „Overenými a odskúšanými metodickými postupmi sa skauting snaží u svojich členov prispieť k rovnomernému rozvoju ich intelektuálnej, citovej, duchovnej, telesnej a sociálnej stránky a k rozvoju ich charakteru. Skauting systémom výchovy, hier s premysleným cieľom pre členov v mladšom veku a plnením projektov i osobných výziev v staršom veku, vedie ľudí k osobnému rastu, samostatnosti, schopnosti presadiť sa, povedať si svoj názor, tímovo spolupracovať, schopnosti komunikovať, viesť skupinu ľudí a rozhodovať sa v krízových situáciách,“ uviedol Martin Kovalík, štatutárny zástupca 49. zboru Geronimo Prešov.

V Prešove funguje skauting nepretržite od roku 1990. No od vzniku prvého skautského oddielu na území mesta prešlo už 100 rokov. Momentálne pôsobia v meste 3 skautské zbory. Členská základňa v Prešove predstavuje dokopy asi 300 členov. „Záujem o skauting je takpovediac kolísavý. Ešte veľká časť verejnosti vníma skauting, ako miesto, kde sa deti „nič podstatné“ nenaučia a je to len o chodení do prírody. Súčasná doba poskytuje množstvo spôsobov trávenia voľného času, športom počnúc, cez hudobné, výtvarné kurzy pokračujúc a končiac jazykovkou či počítačom. Konkurencia je teda obrovská a tomu zodpovedá aj prílev nových členov. Raz ich je viac, inokedy menej.“

Pridať sa k skautom môžu všetky vekové kategórie. Stačí si len na internete nájsť najbližší skautský zbor, dohodnúť si stretnutie a prísť sa pozrieť na skautský program. „Program a aktivity skautov sú podľa niektorých detí natoľko atraktívne, že im dávajú prednosť pred počítačom. Vďaka skautingu si deti dokázali nájsť priateľov, dokážu si pomôcť v rôznych situáciách, naučili sa nové veci, vedia komunikovať, sú otvorenejší, sebavedomejší, samostatnejší, lepšie vychádzajú s ľuďmi a naučili sa rešpektovať názory iných.“

Počas Medzinárodného dňa skautov, 24. apríla, majú skauti naplánovanú celonárodná propagačná akcia „Deň so skautskou šatkou“. „Tento deň začne úplne bežne s maličkým rozdielom. Súčasťou pracovného odevu mnohých skautov bude aj ich skautská šatka. V Prešove si navyše skauti zo všetkých troch zborov naplánovali na poobedie od 14.00 do 18.00 spoločné stretnutie v parku na hlavnej ulici, spojené s predstavením rôznych zaujímavých hier a činnosti v skautingu, do ktorých sa budú môcť zapojiť aj okoloidúci záujemcovia. V predobedňajších hodinách od 8.00 do 12.00 bude možné v priestoroch Farského úradu na Solivarskej 45 možné zapojiť sa do „Skautskej kvapky krvi“ a prispieť darovaním tejto životu dôležitej tekutiny k záchrane životov iných,“ dodal Martin Kovalík.

Autor: TAMO
Foto: 49. zbor Geronimo Prešov