• 15.06.2011

Arteterapia

 

Nikto z nás nie je nadšený, keď mu pribúdajú roky, pretože nikto nestarne rád. S vekom a starnutím sa však musíme psychicky vyrovnať, je to prirodzený a nemenný zákon prírody. Starneme všetci a napokon umierame, a naopak rodí sa nové, mladé pokolenie.
Pokiaľ je človek na staré kolená relatívne zdravý, všetko je ok. Keď však pribudnú choroby a senior prestáva byť sebestačný, nastávajú problémy, čo s ním. V dnešnej dobe, keď je ekonomicky zlá situácia, si málokto z rodiny dokáže predstaviť, že odíde zo zamestnania a bude sa o svojho príbuzného starať. Opatrovateľské dávky sú nízke a problémy so zamestnaním sú naopak neskutočné, nehovoriac o nadmernej psychickej záťaži, ktorá starostlivosť o seniora prináša. Prichádza na radu otázka umiestnenia takéhoto človeka do Domova seniorov. A tu je kameň úrazu, pretože vhodných a cenovo prístupných zariadení pre seniorov je stále málo a sú dlhodobo obsadené. Čakacia doba na prijatie je niekoľko rokov. V dnešnom článku sa však nebudeme venovať problematike umiestnenia, ale už samotnému pobytu v Domove seniorov. Pobyt v DS totiž nemusí byť nutné zlo a veľa ľudí sa s ním dokáže vyrovnať, ak má okolo seba primeranú starostlivosť a návštevy svojich blízkych. Veľa záleží od prístupu personálu a určite mi dáte za pravdu ak poviem, že túto prácu by mali vykonávať ľudia, ktorým je to srdcu blízke. Vhodná strava, čisté oblečenie, hygiena, lekárska starostlivosť by v každom Domove dôchodcov mali byť samozrejmosťou. Seniori si však zaslúžia aj kultúrny program a iné vyžitie.
Čo sa týka tejto problematiky, Domov seniorov v Moravanoch n-Váhom
Spĺňa tieto kritériá. Okrem bežnej už spomínanej starostlivosti, seniori majú k dispozícii rôzne aktivity, ako sú kultúrne vystúpenia folklórnych skupín, prednášky na rôzne témy, čo sa týka zdravia i legislatívy, výučba ručných prác pod dohľadom skúsených lektoriek. Jednou z aktivít, ktorá nedávno prebehla a zanechala na senioroch pozitívny dojem boli hodiny arteterapie pod vedením terapeutitky Marcely Bílej z Bratislavy. Marcelka sa veľmi dôsledne seniorom venovala a my sme jej položili zopár otázok, aby nám objasnila dôležité veci o svojej zmysluplnej práci.
 
Čo je to vlastne arteterapia?
Arteterapia je vlastne psychomotorická terapia pomocou umenia. Art znamená umenie. Jej metódy sa využívajú aj ako diagnostika, liečba aj
ako prevencia.
 
Na čo a kde sa arteterapia využíva?
Arteterapiu využívame na liečbu v Domoch seniorov, v Domovoch sociálnych služieb, v Detských domovoch, v Psychologických a diagnostických centrách, v Psychiatrických liečebniach ako prostriedok na uvoľnenie, ventiláciu, tlak, flustráciu, syndróm vyhorenia. Je to relaxačná metóda, používa sa pri liečbe rôznych neuróz, psychických ochorení, diagnostík rôznych stavov. Je to tvorivá metóda, proces tvorenia, keď pracuje vedomie s podvedomím a človek odkryje aj nechtiac svoje vnútro.
Pri tvorivom procese sa človek uvoľní, prestáva byť napätý, nervózny, niekto napr. aj agresívny, odventiluje svoje problémy. Arteterapia rozvíja jemnú motoriku, slúži na rozvíjanie pamäte a predstavivosti.
 
Aké pomôcky a metódy sa pri arteterapii používajú?
Sú to napr rôzne pastelky, farby, pomocou ktorých pacienti maľujú, rôzne predmety ako napr. farebné balóny, loptičky, osobné veci. Pri arteterapii využívame napr. rôzne sociálne hry, formy komunikácie, kde sa napr. dá určiť, kto je v kolektíve dominantný, kto viac submisívny odbúra sa už spomínané napätie, nastáva uvoľnenie. Pri sociálnych hrách sa využíva napr. umenie komunikovať-čo je tiež forma arteterapie - art ako sme spomínali je umenie. Používame aj liečbu hudbou- muzikoterapia je tiež jednou z foriem arteterapie.
 
Aké sú výsledky liečby arteterapiou?
Arteterapia je hravá a nenásilná, je to tvorivá metóda. Nastáva celkové uvoľnenie, psychicky chorí ľudia sa odreagujú od svojich stavov, napr. nutkavých myšlienok, počas sedení sa nielen diagnostikujú niektoré ochorenia a problémy. Počas hier sa pacienti skontaktujú, človek prestáva byť izolovaný, flustrovaný, je uvoľnenejší. Je to vlastne relaxačná a uvoľnujúca metóda na odbúranie napätia a problémov.
 
Pani Marcela Bílá sa špecializuje na využívanie arteterapie v Domovoch seniorov. Jej krédom je, aby mali seniori nielen peknú, ale aj zmysluplnú starobu. Počas niekoľkých sedení v DSS Moravany nad Váhom si úplne získala náklonnosť klientov svojím empatickým, kreatívnym prístupom. A nám ostáva poďakovať jej za jej zmysluplnú činnosť a popriať jej veľa úspechov v jej ďaľšej práci.
 
Slávka Nováková