Ľubomír Smatana: Jánošíci s těžkou hlavou

Ľubomír Smatana, Čechoslovák v pravom slova zmysle, otec Slovák, matka Češka. Narodil sa v Snine v r. 1967. Pôsobil 4 roky na Slovensku ako spravodaj Českého rozhlasu.

Svojou knihou Jánošíci s těžkou hlavou nám Slovákom sprostredkúva jedinečný pohľad na seba samých očami iného národa. Dlhé desaťročia žili Slováci a Česi v jednom štáte, a predsa sú to dva odlišné národy, s rozličnou mentalitou aj minulosťou. Smatana nám ponúka pohľad zvonka, takto by knihu totiž žiaden Slovák nenapísal. Usiluje sa podať obraz Slovenska a ľudí v ňom čo najvýstižnejšie a čo najrealistickejšie. Nechýba povestný český švejkovský humor. Knihu napísal po dôkladnom poznávaní všetkých kútov Slovenska, po rozhovoroch s tisíckami Slovákov, nielen s bežnými občanmi, ale aj s odborníkmi, po dôkladnom štúdiu dostupnej literatúry slovenských aj zahraničných autorov. Snaží sa podať slovenskú realitu čo najobšírnejšie a čo najobjektívnejšie. A nielen realitu zachytiť, ale aj prísť na koreň príčinám, ktoré danej realite predchádzali. Hoci žijeme na Slovensku, dozvieme sa veci, o ktorých sme doposiaľ možno ani netušili. Kto bol vlastne Jánošík? Kto zachránil Bratislavský hrad? Sú medvede v slovenských horách naozaj nebezpečné? Prečo je na Slovensku všetko drahšie ako v Čechách? Zomierajú v Tatrách iba českí turisti? Prečo Česi nerozumejú po slovensky? Bude na Slovensku o niekoľko rokov prevažovať rómska populácia?

Dozvieme sa vcelku výstižne, kto je vlastne Ján Slota, v čom spočíva politické umenie Róberta Fica a ako sa na slovenskej politickej scéne objavil ujo Vladko. Autor sa nevyhýba ani slovensko - maďarským vzťahom, úsmevne pôsobí porovnanie Čechov sa Slovákmi.

Nemusíme so všetkým súhlasiť, ale pri troche nadhľadu kniha za prečítanie určite stojí.

 (de)