ZMENY V PRIJÍMANÍ POTRAVY

ZMENY V PRIJÍMANÍ POTRAVY

Zníženú chuť do prijímania potravy inak dobrého jedáka nesmieme nikdy prehliadnuť. Spočiatku pes väčšinou vyberá z predloženého krmiva mäso a príloha mu zostáva, neskôr prestane prijímať potravu vôbec. Môže to byť dôsledok ochorenia zažívacieho ústrojenstva, žalúdka a čriev. Niekedy vidíme, že pes ide so záujmom k miske s potravou, oňuchá ju, ale potom od nej odíde. Takéto počínanie sa často vyskytuje pri ochorení pečene. Zvrátené chute, t.j. požieranie látok a predmetov, ktoré nepatria do normálnej stravy, možu byť takisto príznakom ochorenia. Trávu žerú obyčajne psy, ktoré trpia žalúdočnými ťažkosťami. Psy, ktoré majú nedostatok vitamínov alebo minerálnych látok, požierajú zasa hlinu alebo výkaly. Pri mozgovom ochorení, napr. pri besnote, požierajú psy drevo, kamene a iné nestrávitel\'né predmety. Ak pes s chuťou prežrie potravu, ale čiastočne alebo úplne ju v rôznom čase po kŕmení vyvracia, môže to signalizovať dráždenie v zažívacom trakte, spôsobené cudzím telesom v žalúdku alebo v čreve, nepriechodnosť čreva, otravu alebo ochorenie iných vnútorných orgánov, napr. pečene. V každom prípade by mal majitel\", aj keby mu to bolo nepríjemné, dôkladne prezrieť zvratky a zistiť, či neobsahujú nejaké prímesi, ako napr. cudzie telesá, kry, červy a pod. Takisto zmeny v prijímaní vody a iných tekutín, napr. zvýšený smäd, nesmieme prehliadnuť. Nemusí ísť o nič vážne, môže to byť hoci len reakcia na zmenu kŕmenia, musíme však brať do úvahy aj závažnejšie príčiny, ako je poškodenie ľadvín a cukrovka.

***

VÝŽIVA DOSPELÉHO PSA

Dospelého psa kŕmime vačšinou raz denne, a to večer. Zloženie jeho kŕmnej dávky závisí od mnohých faktorov ako je napr. pohybová aktivita psa, prostredie, v ktorom žije, plemenná príslušnosť a pod. Pre psov s priemernu pohybovou aktivitou stačí zastúpenie krmív živočíšneho pôvodu v kŕmnej dávke z jednej polovice až jednej tretiny. Pre psov služobných, loveckých a športových je vhodný pomer živočíšneho a rastlinného krmiva 1:1. až 2:1.