PSIE TRAMPOTY

PSIE TRAMPOTY

Aj psy dnes žijú dlhšie, tak ako dlhšie žijú ich majitelia, ale iba zopár z nich sa dožíva sedemnástich rokov (ekvivalent 84 rokov ľudského veku). Osobitú starostlivost' si vyžadujú zvieratá, ktoré prekročili desiaty rok života. Starším psom osoží každodenná dávka polyvitamínového prípravku. Predpokladaného veku sa nedožívajú zvieratá s nadmernou hmotnosťou. Obezita vedie k srdcovým ťažkostiam, k nedostatočnej činnosti pečene a k cukrovke. Pri odtučňovaní zvieraťa sa najprv poraďte so zverolekárom. Odporučí vášmu psovi špeciálnu diétu. U niektorých starých psov pozorujeme opačný vývoj, strácajú na hmotnosti. Bežnou príčinou býva zlyhávanie obličiek, ktoré "prepúšťajú" do moču telový proteín. Pri opatere takéhoto psa sa poraďte so zverolekárom. Bežnou Iiečbou sú špeciálne diéty. Obličky sú často jedným z prvých orgánov psieho tela, na ktorom sa prejavuje starnutie. Ak zviera bolo v mladosti zaočkované proti leptospiróze a neskôr pravidelne preočkovávané, sotva mu hrozí chronická infekčná nefritída, ktorá bola kedysi metlou psov. U zvierat sa vzácne stretávame s reumatizmom, ale v rozličných podobách sa často zjavuje artritída. Keď zbadáte, že pes kríva, hneď ho dajte vyšetriť veterinárovi. Proti artritíde sa používa celý rad Iiečebných prostriedkov od zlatých injekcií až po akupunktúru.

****