Starostivosť o izbové kvety

 

Rastliny v interiéroch pestujeme pre ich pestré listy alebo okrasné kvety. Aby boli schopné prežiť, ale aj plne sa rozvinúť aj v našich domácich podmienkach, musíme im vytvoriť čo najlepšie podmienky.
Základnou požiadavkou rastliny je vysoká intenzita denného alebo umelo vyrobeného svetla a voda. Pri zálievke je vždy dôležité, aby sme vedell, koľko vody potrebuje vaša rastlina, čo je pri jednotlivých druhoch veľmi odlišné. Najmä tie rastllny, ktoré rýchlo rastú a ktoré ani po presadení nedokážu prijať dostatok živín zo  zeminy v črepníku, musíme v období rastu a tvorby kvetov aj prihnojovať. Prihnojovať musíme aj rastliny s väčšími rozmermi, ktoré neumožňujú presadenie. Najjednoduchší spôsob ako rastlinám poskytovať výživu, je rozpustiť živiny vo vode. Na trhu je niekoľko  druhov hnojív, ktoré sú vhodné pre väčšinu izbových  rastlín. Aby sme rastline prihnojovaním neublížili, musíme dodržať niektoré zásady.
Rastliny musia byť vždy zakorenené, prihnojujeme vždy  v období vegetácie a podľa ich nárokov v jednotlivých  fázach rastu. Neprihnojujeme v období vegetačného pokoja, rastliny s chorými alebo zahnívajúcimi koreňmi  (potrebujú zeminu s nízkym obsahom živín) a rastliny  presadené, ktoré prihnojujeme najskôr po 20 dňoch.  Roztoky musia byť silne zriedené a aplikujeme ich vždy  na prevlhčenú zeminu. Koncentrácia sa pri povrchovom zalievaní a podľa druhu rastlín pohybuje od 0,1 až 0,5 %, t.j. 1 až 5 g na liter vody. Podrobný návod je obyčajne  uvedený na každom výrobku. Mladé rastliny prihnojujeme roztokmi s nižšou koncentráciou.