Imunita a očkovanie

Podľa patogenity jednotlivých pôvodcov infekčných ochorení, polčasu rozpadu protilátok obsiahnutých v mledzive a súčasného výskytu infekčných ochorení zvierat sa odporúča očkovať psov v nasledovnom poradí: parvovírusové ochorenia psov (koronavírusové ochorenia psov), psinka, infekčná hepatitída, infekčná laryngotracheitída, leptospiróza, lymská borelióza, besnota.

PARVOVIRÓZA

Parvovírusové ochorenie psov prichádza do úvahy na prvom mieste, pretože hladina kolostrálnych protilátok sa môže dostať pod hranicu ochrany už krátko po dosiahnutí veku šesť týždňov. Ide o život ohrozujúcu virózu, s ktorou sa určite budeme stretávať aj v budúcnosti, pretože z biológie vírusu vyplýva, že by muselo byť v trvalej imunite vyše 80 percent vnímavých zvierat, aby sa vírus v populácii psov prestal rozširovať.

KORONAVIRÓZA
Koronavírusové ochorenie psov a jeho výskyt u nás je z hľadiska exaktnej diagnostiky doteraz veľkou neznámou. Dá sa očakávať najmä u šteniat vo veku do piatich mesiacov, a to najmä tam, kde je väčší počet zvierat. Z literatúry vieme, že kolostrálne protilátky rýchlo miznú a podobne ako pri parvoviróze je potrebné aktívne očkovanie neodkladať, samozrejme v problémových chovoch.
 
PSINKA
Psinka sa vyskytuje vo forme periodických hromadných nákaz a k lavínovitému rozširovaniu v populácii psov dochádza na tých územiach, kde je v imunite menej než 60 percent vnímavých zvierat. Aj keď je v súčasnosti jej výskyt na našom území sporadický, odporúčame s ohľadom na mimoriadne veľkú úmrtnosť držať psov v  celoživotnej imunite a s aktívnym očkovaním, podobne ako pri predchádzajúcich virózach, začať u šteniat vo veku 6 až 9 týždňov.
 
ZÁPAL PEČENE
Infekčná hepatitída psov sa u šteniat mladších než tri mesiace vyskytuje iba výnimočne. Je to spôsobené tým, že kolostrálne protilátky ochraňujú šteňatá najmenej sedem týždňov. Proti infekčnej hepatitíde sa nemusí očkovať v prvom slede, stačí, keď s s ním začneme medzi 9. až 12. týždňom. S ohľadom na vážnosť tohto ochorenia je však nevyhnutné udržiavať psov v celoživotnej imunite.