AKO DLHO ŽIJÚ?

 

Ako je všeobecne známe, psy sa dožívajú v priemere 10, maximálne 20 rokov. V literatúre sú však uvádzané i rekordy, podľa ktorých najstarší psi údajne žili 32 a dokokonca až 38 rokov. Tieto čísla však treba brať s rezervou. Podľa iných prameňov sa tlbetskí psi dožívajú priemerne vyššieho veku, ako ostatné plemená, výnimočne je to až 28 rokov. Fenka plemena Lhasa apso Helen dokonca vo veku 15 rokov porodila šteňa, ktorého otcom bol 16 ročný pes. Dôvodmi tejto dlhovekosti, ktorá sa v Himalájach týka ľudí, je pravdepodobne zdravé vysokohorské ovzdušie a vysoký poddiel rastlinnej stravy. Na druhej strane u väčšiny psov, žijúcich v našich podmienkach sa už okolo siedmeho roku života objavia prvé príznaky starnutia. Každý majiteľ psa ich pozná a rozozná a mal by vedieť na ne reagovať. Jeho psík postupne stráca chuť na hry, na papuli sa mu objavujú prvé šedivé chlpy, vypadnú mu prvé zuby a ostatné sa viditeľne opotrebovávajú. Tiež jeho pohyby sú pomalšie a ťažkopádnejšie. Neskôr sa väčšine psov zhoršuje zrak aj sluch, objavia sa typické starecké choroby. Dôležitá je vhodná životospráva,  prispôsobená veku i fyzickému stavu zvieraťa. Často diskutovanou otázkou medzi majiteľmi psov býva  porovnanie ľudského a psieho veku. Obvykle uvádzaný  pomer sedem rokov psieho života rovná sa jeden rok ľudského je veľmi nepresný. Bližšie k pravde je pravidlo, podľa ktorého ročný pes je štrnásťročný, dvojročný je dvadsaťjeden ročný atď.