Vyznáte sa v mačkách?

Všetky mačky domáce najčastejšie rozdeľujeme z hľadiska ich chovu. Zaraďujeme ich do dvoch skupín.

Prvú skupinu tvoria chovateľsky nekontrolované domáce mačky chované voľne v obydlí a pri obydlí človeka bez akéhokoľvek chovateľského záujmu.
Druhú skupinu tvoria ušľachtilé plemená mačiek, na ktoré je, naopak, sústredený chovateľský záujem.
Telesné znaky plemien mačiek sa rozlišujú len nepatrne oproti znakom iných domácích zvierat, ako napríklad psa. Môžeme rozoznávať mačky krátkosrsté, štíhle a zavalité, so štíhlou alebo okrúhlou hlavou, s dlhým alebo krátkym chvostom, vysokonohé, nízkonohé, okrúhlooké, šikmooké, modrooké, žltooké, dlhouché, so sklopenými ušami, jednofarebné, dvojfarebné, trojfarebné i štvorfarebné, alebo pálené so znakmi, prípadne bez znakov, s rozličnou farbou nosa, labiek alebo pazúrov a podľa osobného názoru pekné, škaredé, milé a zlé, útočné a záludné.

Oficiálne sa však delia na celom svete podľa srsti na dlhosrsté a krátkosrsté. V systéme, v ktorom sú jednotlivé plemená ušľachtilejších mačiek očíslované, ako prvé uviedli a zapísali plemená dlhosrstých mačiek, hoci na celom svete je väčšina mačiek krátkosrstých a medzi oficiálnymi asi 120 menami ušľachtilých mačiek sa u nás uznáva len 34 plemien dlhosrstých, a 30 plemien krátkosrstých. Vysvetľujeme si to tým, že dlhosrsté mačky považovali dlho za umelý, neprirodzený produkt chovateľskej zručnosti. Angličania, ako tvorcovia dlhosrstých plemien, po skúsenostiach z čistokrvných chovov iných domácich zvierat, ich dodnes považujú za plemená vyšľachtené, zvláštne a najmä aristokratické. V Anglicku dodnes dlhosrsté mačky oveľa viac finančne oceňujú než krátkosrsté plemená.