Výchova šteniat k čistote

Výchova šteniat k čistote

 O čistote a hygiene možno toho napísať veľa, a napriek tomu to môže znamenať len málo. Uspokojme sa preto v tomto ohľade s orientáciou, než s podobnými návodmi. O šteňa sa do jeho dvadsiateho dňa stará v hniezde sučka vrátane upratania jeho exkrementov. Potom šteňa hniezdo opúšťa a v okruhu jedného dvoch metrov vykonáva svoju potrebu.

Našou úlohou je šteňa starostlivo pozorovať. Pamätajme, že šteňa neudrží moč alebo trus dlhšie než niekoľko minút. Keď si teda myslíme, že už „musí", prilákame ho a premiestnime na miesto, kde by svoju potrebu malo vykonávať aj neskôr. Za normálnych okolností dá šteňa najavo po troch dňoch, že chce ísť „na svoje miesto". Ak by to takto nefungovalo, zo všetkého najmenej vhodné riešenie je trest. Treba mu venovať viac pozornosti a šteňa ďalej vychovávať.
 
Úsilie vložené do začiatku výchovy k čistote sa zúročí a šteňa sa až prekvapivo prispôsobí. Pomerne rýchlo rešpektuje aj svoje premiestnenie mimo bytu, teda do vonkajších priestorov, len cestou do už vzdialenejšieho miesta treba psiu pozornosť zamestnať inou vecou, než telesnou potrebou (keď ho pripínate na vodidlo, komunikujte s ním, cestou takisto). Verte, funguje to, psík to rešpektuje. Budte vytrvalí, naozaj mu nedovoľte ísť na iné miesto, než to vybraté. Neskôr budete odmenení, psa ani nenapadne vykonať svoju potrebu inde, než sa naučil. A keď náhodou príde kríza, môžete mu primerane vynadať, ale je len na pánovi, aby exkrementy odstránil a hygienu okolia nezvádzal na nikoho iného (to sa pochopiteľne týka psích exkrementov v mestách).
 
Ak sa u dospelých psov, predtým čistotných, objaví porucha, je to podnet na premýšľania, či sa neobjavili v jeho okolí príčiny vedúce k tejto zmene. Preskúmajte ich, inak nápravu nedosiahnete.