KAŽDÉ PLEMENO VIDÍ INAK

Základnou štruktúrou je oko psa veľmi podobné ľudskému oku, ale je tu niekoľko rozdielností, ktoré spôsobujú, že pes má iný spôsob a rozsah videnia.
V tme vidia psy lepšie ako človek čiastočne preto, lebo ich sietnica je prevažne pokrytá tyčinkami citlivými aj na malé množstvo svetla. Je to tiež preto, lebo svetlo odrážajúca vrstva, nachádzajúca sa pod tyčinkovými bunkami, odráža sústredené svetlo naspäť cez ne. Toto napomáha divým psom loviť aj za slabého svetla. Ďalšou výhodou pri lovení je aj čiastočná citlivosť ich zraku na pohyb v diaľke.
Nepohybujúce sa predmety rozoznávajú psy pomerne zle, čo môže u niektorých vyvolávať dojem nemotornosti. Spôsob umiestnenia očí na hlave v kombinácii so stavbou svalov, ktoré nimi pohybujú, umožňujú psovi pomerne veľký zorný uhol. Odlišné umiestnenie očí na hlave spôsobuje u rôznych plemien aj rozdielny spôsob videnia. Krátkolebečné, krátkonosé typy ako je mops alebo buldog majú oči umiestnené na prednej strane hlavy, čo im umožňuje lepšie prekrývanie zorných uhlov ako u dlhonosých plemien. Dlholebečné, dlhonosé plemená majú šikmo zasadené oči, len s malým prekrytím zorných uhlov, a tým aj horším steroskopickým videním. Tieto psy majú steroskopické videnie len v úzkom uhle pred sebou. To je asi aj dôvod, prečo psy elegantných plemien ako saluki alebo barzoj často vbehnú v plnej rýchlosti do priekopy alebo sa potknú aj o malú prekážku. Človek má celkove užší zorný uhol ako pes, avšak väčšie prekrytie zorných uhlov mu umožňuje, na rozdiel od psa, lepšie stereoskopické videnie, a tým aj odhad hĺbky a vzdialenosti.