Radkin Honzák: Čas psychopatov

Sú nimi naši susedia, nadriadení, volení politici či v najhoršom prípade rodinní príslušníci. Ľudia bez citov, emócií či svedomia žijú všade okolo nás a nám nezostáva nič iné, ako sa s tým zmieriť a poriadne sa na ich vyčíňanie pripraviť. Ako však na prvý pohľad rozoznať ľudí s disociálnou poruchou osobnosti? Ako vyzerajú ich myšlienkové procesy, ako veľmi ich dávajú najavo a do akej miery si svoju psychopatiu uvedomujú? Môžu aj oni cítiť lásku či byť spoľahlivým priateľom? Akým činnostiam sa najčastejšie venujú vo svojom kariérnom, ale aj osobnom živote? Akými spôsobmi nás nútia tancovať tak, ako oni pískajú a čo robiť, keď nami osoby v blízkom okolí manipulujú? Nazrite do duše ľuďom, o ktorých sa hovorí, že ju nemajú, a spoznajte vnútorný svet psychopatov v zaujímavej online prednáške známeho psychiatra Radkina Honzáka!
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
je popredný český psychiater, publicista a pedagóg. Na svojom úspešnom blogu sa vyjadruje k súčasnému dianiu a je autorom viacerých populárno-náučných kníh o psychológii. Honzák vyštudoval všeobecné lekárstvo na Univerzite Karlovej v Prahe. Zaoberal sa výskumom výživy, spánku a stresu. Neskôr sa špecializoval na psychiatriu, psychoterapiu a psychosomatický prístup. Bol členom etickej komisie CAHBI v Štrasburgu, viedol Oddelenie lekárskej psychológie, psychoterapie a psychosomatiky 1. LF UK, pôsobil na Psychiatrickej katedre IPVZ a tiež v Psychiatrickej nemocnici v Bohniciach.

29.7. (štvrtok)
o 19,00 hod

Vstupenky: bit.ly/CasPsychopatov2907
FB event: https://www.facebook.com/events/2944714415786440

Radkin Honzák: Čas psychopatov