DENNÍK RELAX - Diabetickej nohe sa dá predísť správnou medikáciou, disciplinovanosťou pacienta a podpornou terapiou kyslíkom

Diabetickej nohe sa dá predísť správnou medikáciou, disciplinovanosťou pacienta a podpornou terapiou kyslíkom

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej NCZI) sa na Slovensku lieči 355-tisíc diabetikov a ročne pribudne viac ako 22-tisíc nových prípadov, ktorým diagnostikujú cukrovku.* Monitoringu diabetu je celosvetovo venovaný 14. apríl.

Diabetes mellitus je jedno z najrozšírenejších ochorení na Slovensku a zanedbaná či neskorá liečba má na človeka devastačný vplyv. Jednou z komplikácií spôsobených cukrovkou sú aj defekty dolných končatín, označované ako diabetická noha. Tie vznikajú ako dôsledok postihnutia ciev a nervov, spôsobeného zvýšenou hladinou cukru v krvi diabetika. Pri neskorej a nedostatočnej starostlivosti lekári pristupujú až k amputácii končatiny ako ochrane pred otravou krvi. Podľa štatistík NCZI bolo v roku 2017 na Slovensku vykonaných 4 096 amputácií dolných končatín, čo je oproti roku 2012 nárast o vyše tisíc prípadov! Kým v Českej republike počty amputácií klesajú, u nás zaznamenávame opačný trend. Tento alarmujúci stav sa dá zvrátiť správnou medikáciou, disciplinovanosťou pacienta a podpornou terapiou.

Kyslík prináša do buniek život

„Za základné faktory vytvorenia diabetických defektov sa považuje diabetická angio – a  neuropatia (poškodenie ciev a nervov), ischémia (nedostatok kyslíka) tkanív nohy a infekcia. Vzniká pritom porucha kapilárneho prietoku a následne pokles tkanivovej oxygenácie (prekysličenia), ktorej dôsledkom je vznik ulcerácií (vredov).  Odumieranie tkanív či poškodenie tkanív šíriacou sa infekciou môže byť dôvodom až pre amputáciu končatiny,“ hovorí Dr. Inna Durda, vedúca lekárka Oddelenia hyperbarickej oxygenoterapie ADELI Medical Centra, medzinárodného rehabilitačného centra v Piešťanoch. Jednou z podporných terapií, ktorá pomôže minimalizovať riziká hraničných infekcií na dolných končatinách, je práve kyslíková terapia. „Vzduch, ktorý normálne dýchame, obsahuje 21 % kyslíka a 78 % dusíka. Pri hyperbarickej oxygenoterapii (ďalej HBOT) sa vdychová koncentrácia kyslíka blíži k 100 %, je teda 5-krát vyššia. Dýchaním kyslíka pod zvýšeným tlakom sa zvyšuje rozpustnosť kyslíka v krvnej plazme, v lymfatickej tekutine, v črevách a v mozgovomiechovom moku. A v týchto podmienkach je molekulám kyslíka “umožnené” dostať sa do tkanív poškodených nedostatkom kyslíka či infekciou v diabetickej nohe. Zvýšená prítomnosť kyslíka tam pôsobí antibakteriálne a zaceľujúco, infekcie ustupujú a rany sa hoja. „Je všeobecne známe a opakovane dokázané, že HBO terapia hojí rany pacientov so syndrómom diabetickej nohy až 3-násobne úspešnejšie ako terapia bez HBO, čím sa významne predchádza amputácii nohy,“ dodáva Dr. Durda.

Vedecké štúdie dokazujú pozitívny vplyv HBOT aj na ďalšie typy diagnóz. V chronických prípadoch kyslík vo zvýšenej koncentrácii stimuluje "spiace" bunky, ktoré v mozgu vznikajú pri nedostatočnom okysličení, po úrazoch mozgu, cievnych mozgových príhodách alebo hypoxickom poškodení mozgu z rôznych príčin. Hyperbarická oxygenoterapia je veľmi účinnou podpornou terapiou aj pri začínajúcich štádiách šušťania v ušiach (tinnite). V neposlednom rade spôsobuje zvýšená koncentrácia kyslíka rýchlejší rast nových buniek a pôsobí omladzujúco.

Čo je HBOT?

HBOT - hyperbarická oxygenoterapia je medzinárodne uznávanou metódou už vyše 100 rokov. Kyslíková terapia vo vysokotlakovej  komore OXYMED je založená na najnovších poznatkoch vedeckého výskumu. Vybavenie komory zodpovedá najnovšiemu vývoju techniky. Odborný, špeciálne vyškolený  personál sprevádza pacientov aj počas expozície v komore a dohliada aj na jej hladký priebeh.

Čo je Oxymed?

Oxymed HBOT je pracoviskom neurorehabilitačného centra ADELI Medical Center v Piešťanoch. Výhodou piešťanskej hyperbarickej oxygenoterapie je liečenie pacientov s kombinovanými početnými diagnózami. Lekárske vedenie oddelenia OXYMED odporúča terapiu po podrobnom a prísne individuálnom posúdení zdravotného stavu pacienta.

Pozitívne vplyvy kyslíkovej terapie v hyperbarickej komore:

    • zvýšené prekrvenie v poškodenom tkanive
    • ústup kŕčov
    • stimulácia tvorby nových žiliek
    • zvýšená baktericidná schopnosť leukocytov (zvýšené pohlcovanie mikroorganizmov bielymi krvinkami)
    • zrýchlenie hojenia povrchu rany a preliečenie granulovaného tkaniva
    • pozitívne pooperačné účinky
    • protistarnúce účinky
    • prevencia demencie
    • zlepšenie kognitívnych funkcií a zvýšenie koncentrácie
    • zlepšenie erektílnej dysfunkcie
    • zníženie záťaže v období prechodu
    • odstránenie dôsledkov chronickej hypoxie (nedostatočnosť prekysličenia tkanív)
    • zrýchlenie regenerácie organizmu po fyzickej činnosti
    • zrýchlenie liečby po športových úrazoch, ako aj liečby rán
    • posilnenie obranných schopností organizmu proti infekciám, onkologickým a vaskulárnym ochoreniam
    • zlepšenie duševného stavu pri depresiách a letargii
    • podpora rastu nového tkaniva 

* Národné centrum zdravotníckych informácií,
http://www.nczisk.sk/Documents/aktuality/tlacove_spravy/2018/TS_cukrovka_12112018.pdf