Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

 Nemohúcnosť a závislosť na druhých je po cievnej mozgovej príhode desivá, ale nie nezvratná

Cievna mozgová príhoda (CMP) udiera nečakane a jej následky zásadne zmenia nielen život pacienta, ale aj jeho okolia. Preto na typické príznaky CMP a riešenie jej následkov upozorňuje Deň boja proti mozgovej mŕtvici, ktorý si pripomíname každý rok 16. mája.

„Pri cievnej mozgovej príhode hrá čas dôležitú úlohu a to ako pri zavolaní rýchlej zdravotnej služby pri spozorovaní varovných príznakov neokysličenia mozgu, tak aj pri následnej rehabilitácii. Čím skôr pacient absolvuje intenzívnu fyzioterapiu, postavenú na eliminácii neurologických príčin nehybnosti, klinickú logopédiu, ktorá nerieši len správne vyslovenie jednotlivých hlások, ale aj pretvorenie myšlienky do správnych slov, ktoré sú v mysli pacienta ukryté, ale nevie ich vysloviť, pri využití podpornej liečby elektroterapiou, masážami, hydroterapiou, či pobytom v hyperbarickej komore, tým skôr môže začať fungovať samostatne a vrátiť sa do súkromného aj pracovného života,“  hovorí  PaedDr. Adelaida Fábianová, medicínska riaditeľka ADELI Medical Center, medzinárodného rehabilitačného centra v Piešťanoch, ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu, napríklad aj po cievnej mozgovej príhode.

 Nemohúcnosť a závislosť na druhých je po cievnej mozgovej príhode desivá, ale nie nezvratná41-ročný Peter z Bratislavy v roku 2014 takisto nečakal, že cievna mozgová príhoda dobehne aj jeho. „Vzala mi nezávislosť, mobilitu, veľmi veľa času, ktorý musím venovať liečbe a rehabilitáciám. Najhoršie po jej ataku bolo ochrnutie polovice tela a následná nemohúcnosť a neustála závislosť na pomoci druhých,“ hovorí projektový manažér v stavebnej firme. Po základných zdravotných úkonoch, ktoré Petrovi zachránili život, prišla na rad rehabilitácia, aby sa dokázal vrátiť do bežného života.

Včasná liečba je kľúčová

Aj po prekonaní ťažkej mozgovej príhody sa pri včasnej a správnej terapii dokáže mozog reorganizovať a postupne začne opäť ovládať telo. Peter absolvoval pobyt v neurorehabilitačnom ADELI Medical Centre dvakrát. „Znovu som tu nabral silu pokračovať v rehabilitáciách, lebo som videl, že môj stav sa môže stále zlepšovať! Účinná kombinácia terapií a veľká psychická podpora terapeutov sa podpísali pod tým, že môj stav napreduje a mohol som sa vrátiť späť do súkromného aj pracovného života,“ hodnotí svoje pokroky Peter.

Kyslík vezme, kyslík aj vráti

Tak, ako je nedostatok kyslíka v mozgu hlavnou príčinou cievnych mozgových príhod, jeho zvýšená koncentrácia  v krvnej plazme a mozgovomiechovom moku zase po CMP zabraňuje ďalšiemu poškodeniu mozgových buniek až ich smrti. „Kyslík inhalovaný pri zvýšenom  tlaku v hyperbarickej komore sa dostáva aj do oblastí mozgového infarktu, kde je prietok krvi zastavený, alebo významne obmedzený.  Výsledky viacerých štúdií nasvedčujú, že vplyvom hyperbarickej oxygenoterapie aj niekoľko rokov po prekonaní mozgového infarktu dochádza k „prebudeniu spiacich mozgových buniek“ a výsledkom je zlepšenie mozgových funkcií. To znamená, že je podporená neuroplasticita mozgu s priamym dopadom na klinické zlepšenie neurologických a kognitívnych funkcií,“ vysvetľuje A. Fábianová z ADELI Medical Centra v Piešťanoch.

Liečbu kyslíkom v hyperbarickej komore v ADELI absolvoval po cievnej mozgovej príhode aj Peter. „Kyslík mi pomohol zreteľne zlepšiť reč a to vďaka celkovému uvoľneniu tvárových svalov, ktoré boli ochrnuté. Získal som ľahkosť pri vyslovovaní slov a to je obrovský rozdiel pre mňa aj pre tých, s ktorými sa rozprávam.“

 Typické príznaky cievnej mozgovej príhody

Cievna mozgová príhoda udiera náhle, bez varovných signálov. Ale jej príznaky spôsobené práve neokysličením mozgu sú natoľko zreteľné, že pacient alebo jeho blízki majú čas vyhľadať odbornú pomoc alebo zavolať 112. Pokiaľ sa teda stretneme s týmito problémami, musíme začať okamžite konať.

Medzi základné varovné príznaky cievnej mozgovej príhody, ktoré by  si mali ľudia všímať, sú:

    • Problémy s rečou, artikuláciou
    • Tŕpnutie akejkoľvek časti tela, prípadne jej znecitlivenie
    • Asymetria tváre (pokles ústneho kútika, očného viečka...)
    • Problémy s pamäťou (výpadky pamäte)
    • Zhoršená rovnováha a koordinácia pohybov
    • Silná bolesť hlavy
    • Problémy s očami a videním