Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Čo by malo spĺňať dobré zateplenie plochej strechy?

Neistota, ktorá panuje v súvislosti s cenami energií, núti ľudí rozmýšľať nad tým ako môžu svoje bývanie spraviť menej nákladné. Najviac môžu samozrejme ovplyvniť ľudia, ktorí bývajú v rodinných domoch, keďže môžu ovplyvniť všetko, čo sa ich domova týka.

Vhodný materiál pre každú strechu bez ohľadu na požiadavky

Jednou z najhlavnejších vecí, ktorú by ste mali urobiť bez ohľadu na ceny energií, je zatepliť svoj dom. O výhodách zateplených domov zrejme nemá zmysel hovoriť, pozrieme sa skôr na to, čo by malo zateplenie spĺňať. A špeciálne sa povenujeme strechám, konkrétne plochým.

Na zateplenie takýchto striech sa väčšinou navrhujú jednoplášťové skladby. Pri nich sa na nosnú konštrukciu umiestňuje tepelná izolácia a na nej leží strešná krytina tvorená hydroizoláciou. Čo sa samotnej tepelnej izolácie týka, na trhu je viacero materiálov, ktoré na tento účel slúžia, napríklad minerálna vlna, expandovaný polystyrén a ďalšie.

Nejde len o samotnú energetickú úsporu aj keď je celkom isto hlavným faktorom

Výber závisí od požiadaviek na tepelnú izoláciu samotnú a rovnako aj od požiadaviek na výslednú konštrukciu (napríklad tepelnotechnické vlastnosti, požiarna odolnosť, využitie strechy, atď.) Skladba strešného plášťa sa teda môže v rôznych prípadoch líšiť, ale pre každého sa nájde ideálna, keďže na trhu je viacero už spomínaných tepelných izolácií, môžete si vybrať aj v otázke strešnej fólie a v podstate v každom jednom prvku.

Vo výsledku tak možno dostať nielen energeticky úsporné (čo je hlavná požiadavka), ale aj ekonomicky zmysluplné zateplenie. Vytvoriť možno nielen nepochôdznu strechu, ale aj pochôdznu, ktorá môže slúžiť napríklad ako terasa. Každopádne netreba zabúdať ani na dôkladné odvodnenie strechy a požiarnu bezpečnosť.


 
Autor fotografie:Autor: Sheila Say / Shutterstock.com