Strácate sa pri fotovoltike v pojmoch? Ozrejmíme vám tie základné

S nárastom cien za elektrickú energiu sa oveľa častejšie spomína aj fotovoltika. Ľudia skrátka hľadajú spôsoby, ako ušetriť a vedieť si aspoň časť spotrebovanej elektrickej energie vyrobiť zo slnka je jeden z nich. K fotovoltike sa však viaže niekoľko rôznych pojmov, ktoré je potrebné ovládať ak nad takýmto riešením uvažujete. Niektoré sa vám preto pokúsime ozrejmiť.

Solárne kolektory, fotovoltické panely a fotovoltické články

Začneme častým omylom, ktorí mnohí ľudia robia, keď si zamieňajú fotovoltaické panely so solárnymi kolektormi. Aký je medzi týmito dvoma zariadeniami rozdiel? Aj keď môžu vyzerať podobne, solárne kolektory nevyrábajú elektrickú energiu, ale slnečnú energiu premieňajú na teplo. Takže ak si chcete vyrábať vlastnú elektrinu, zaujímať vás budú fotovoltické panely, ktoré slnečnú energiu premieňajú na elektrickú.

Menej (ale stále pomerne často) sa zamieňajú aj pojmy fotovoltický panel a fotovoltický článok. Druhý menovaný je jednou kremíkovou polovodičovou doštičkou, ktorá na fotovoltickom paneli vyrába elektrickú energiu. Takže zjednodušene môžeme povedať, že fotovoltický panel sa skladá z fotovoltických článkov.

Čo označuje skratka Wp a čo je solárny menič?

Pred inštaláciou fotovoltiky sa často rieši hlavne požadovaný výkon, ktorý daný dom potrebuje. Ten sa udáva jednotkou Wp (Watt peak). Podstatné je hlavne slovíčko „peak“. Ide totižto o špičkový výkon, ktorý sa meria pri štandardizovanom teste vykonávanom zdrojom svetla pri energii ožiarenia 1 000 W/m2 a teplote 25 °C. Takýto výkon v reálnych podmienkach dosiahne panel počas jasného dňa, na čo treba myslieť pri počítaní potrebného výkonu fotovoltického systému.

Na záver si ešte vysvetlíme, čo je to solárny menič (striedač). Toto zariadenie premieňa jednosmerný prúd z fotovoltických panelov na striedavý, ktorý následne putuje do elektrických rozvodov domu alebo do siete. Zároveň monitoruje napätie a frekvenciu v sieti.
 
Autor fotografie:Andre Nery / Shutterstock.com