Dajte si pozor, kto vám pozerá cez plece!

28. januára si pripomíname Deň ochrany osobných údajov. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o problematike a podporovať opatrenia v oblasti práce s citlivými údajmi. Práve preto je teraz najvhodnejší čas si uvedomiť, že nie je dôležitá len softvérová ochrana dát v elektronickom zariadení, ale aj vizuálna ochrana údajov na jeho obrazovke. O tom, že si toto vizuálne riziko používatelia notebookov uvedomujú zatiaľ len minimálne, svedčia aj čísla.  V pomere k predaným notebookom v stredoeurópskom regióne1 len 2,3 % má obrazovku chránenú pred neželanými pohľadmi. Spoločnosť 3M ponúka na ich zabezpečenie technologicky vyspelé riešenie – privátne filtre pre obrazovky notebookov, aktuálne doplnené o pripájací systém COMPLY™, ktorý používateľovi umožní jednoducho určiť, kto sa na obrazovku môže a nemôže pozerať.

Vizuálny hacking je nebezpečný a rýchly

„Na získanie informácií nepovolanou osobou netreba veľa, stačí 15 minút a neželaný únik citlivých informácií sa stane realitou,“ hovorí Peter Barker, marketing manager z technologickej spoločnosti 3M. „Práve Deň ochrany osobných údajov by mal firmám pripomenúť, aby pravidelne kontrolovali spôsob práce zamestnancov s citlivými dátami a ich ochranu,“ dopĺňa ďalej.

Dajte si pozor, kto vám pozerá cez plece!

Nasledujúce rady od spoločnosti 3M Vám pomôžu minimalizovať riziko vizuálneho hackingu:

    1. Pri práci vo verejných priestoroch, ako sú kaviarne, hotelové haly alebo letiská, prípadne aj coworkingové centrá je veľmi dôležité, aby ste si dávali pozor na svoje okolie. Nájdite si také miesto, ktoré poskytuje čo najviac súkromia pred zvedavými očami. Znížite tým riziko, že vizuálny hacker ukradne cenné informácie z obrazovky vášho zariadenia.

    2. Na ochranu citlivých  a dôverných informácií vo vašom notebooku, tablete alebo smartfóne používajte privátne filtre na obrazovku zariadenia, ktoré chránia pred neželanými pohľadmi.

    3. Mimo vášho pracoviska narábajte s dôvernými informáciami iba v naozaj nevyhnutných prípadoch a nemajte ich na obrazovke zobrazené dlhšie, ako je potrebné.

Ochrana vašej obrazovky pred neželanými očami nikdy nebola jednoduchšia

Vizuálna ochrana dát je v rukách a možnostiach každého používateľa. Okrem zodpovedného správania pri používaní mobilných zariadení – smartfónov, tabletov, notebookov na verejnosti, ale aj na pracovisku,  chránia dáta pred nepovolanými pohľadmi aj technologicky vyspelé filtre na obrazovky jednotlivých zariadení. Privátne filtre od technologickej spoločnosti 3M, založené na patentovanej optickej technológii MicroLouvre™, obmedzujú zorný uhol celej obrazovky a blokujú pohľad z obidvoch strán obrazovky počítača.

Dajte si pozor, kto vám pozerá cez plece!Novinkou je pripájací systém COMPLY™ určený exkluzívne pre privátne filtre 3M. Vyznačuje sa odolnou konštrukciou závesov, ktorá umožňuje určiť, či obrazovku prenosného počítača uvidí iba používateľ alebo aj ostatní, a to jednoduchým otočením. Vďaka patentovanému dizajnu závesu odoláva pripájací systém nárokom každodenného používania a výstupok na rýchle otočenie dovoľuje jednoduché obrátenie privátneho filtra bez zanechania odtlačkov prstov. Systém COMPLY™ tiež pomáha zabrániť nesprávnemu umiestneniu, strate či škrabancom na filtri vďaka tomu, že zaistí bezpečné prichytenie k prenosnému počítaču.  Je to nový a  veľmi jednoduchý spôsob, ako aktualizovať váš filter na ochranu citlivých údajov.

Video ako pripájací systém COMPLY™ funguje:


Okrem privátnych filtrov a pripájacieho systému  COMPLY™ zahŕňa ponuka 3M aj filtre pre potlačenie odrazu svetla a ochranu displeja. Viac sa o týchto výrobkoch dozviete na webovej stránke 3M:

https://www.3mslovensko.sk/3M/sk_SK/privacy-protection-ctl/