Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

 Pri výbere tesnenia musíte vedieť aj jeho typ. Aké sú najpoužívanejšie?

Rôzne stroje sa skladajú z rôznych súčiastok, medzi ktoré spravidla patria aj rôzne tesnenia. Často ide o drobnosti z hľadiska rozmerov aj ceny, ale aj od toho najmenšieho tesnenia často výrazne závisí spoľahlivosť, či samotná funkčnosť celého stroja.

Nielen rozmery a materiál sú dôležité

Z dôvodu uvedeného v úvode vyplýva, že výber tesnenia je veľmi dôležitý a treba dôkladne zvážiť všetky možnosti. Často sa stáva, že je potrebná výroba tesnení na mieru. Dôležité sú totižto nielen správne rozmery, ale aj materiál vzhľadom na tesnené médium a pracovné podmienky ako sú tlak a teplota.

Aj keď si však odmyslíme rozmery a materiál, stále tu máme delenie tesnení na niekoľko rôznych typov. Dalo by sa povedať, že pri výbere vhodného tesnenia je v podstate základ vedieť správny typ. Niektoré najpoužívanejšie si teraz stručne opíšeme.

Najpoužívanejšie tesnenia v rôznych strojoch

Začneme rotačnými tesneniami. Tie sú určené k utesneniu otáčajúcich sa hriadeľov a podobných strojných súčastí. Zabezpečujú dvojitú tesnosť. Statickú v mieste uloženia a dynamickú na úrovni kontaktu tesniacej časti a hriadeľa.

K rotačným tesneniam alebo aspoň k ich „príbuzným“ môžeme zaradiť aj labyrintové tesnenia. Používajú sa na bezkontaktné utesnenie dvoch vzájomne rotujúcich častí. Sú tvorené sústavou kanálikov, skrz ktoré veľmi tesne prechádza hriadeľ. Kvôli tejto potrebe maximálne presného vyhotovenia sú celkom drahé.

Spomeňme ešte hydraulické tesnenia. Tie slúžia hlavne na zaistenie funkčnosti priamočiareho pohybu v jednočinných a dvojčinných hydraulických valcoch. Patria sem piestne a piestnicové tesnenia, stieracie a oporné krúžky a vodiace pásky. Používajú sa v kombináciách, aby bol zaručený správny chod hydraulického valca.


 
Autor fotografie:Autor: Putera falliq hakim / Shutterstock.com