Gordický uzol

Spojenie Gordický uzol vyjadruje problém, ktorý je príliš zložitý a ťažko sa rieši. Aj toto spojenie preniklo do jazyka zo sveta mýtov a legiend. Ten, kto rozťal gordický uzol, teda vyriešil náročnú a namáhavú úlohu alebo problém.
 
Gordický uzol sa spája s mužom menom Gordias, ktorý bol kráľom Frýgie. Keď bol údajne zvolený za kráľa , svoj voz zasvätil božstvu veštca a upevnil ho na mieste pevným uzlom, známym ako gordický uzol. Po čase sa začalo vravieť, že ten, kto tento uzol rozmotá, stane sa pánom Ázie. Nejeden sa snažil uzol rozmotať, ale nikomu sa to nedarilo.
 
Aj samotný Alexander Veľký sa pokúsil uzol rozmotať, no rovnako ako predchádzajúcim vytrvalcom, ani jemu sa to nepodarilo. Od netrpezlivosti vraj vytasil meč a uzol preťal. Neskôr sa skutočne stal vládcom Ázie, i keď len na krátky čas.
 
Ivana Rodáková