Už tretí ročník súťaže LingvaKvíz sa začína práve dnes!

Pri príležitosti tohtoročného Európskeho dňa jazykov (26.9.) môžete využiť možnosť zapojiť sa do LingvaKvízu: celoslovenského vedomostného online kvízu, ktorý je prístupný na stránke https://kviz.lingvafest.sk. Prebiehať bude celý mesiac od dnes - 26.9. do 25.10.2022. Tretí ročník tohto kvízu Vám opäť ponúka možnosť zlepšiť si svoje jazykové znalosti hravou formou, bezplatne a navyše vyhrať fantastické hodnotné ceny!

LingvaKvíz je primárne určený študentom stredných a vysokých škôl na celom Slovensku, no taktiež každému, kto sa o tieto témy zaujíma. Do tohto jednoducho hrateľného kvízu sa po registrácii môžu hráči bezplatne zapojiť koľkokrát chcú a v priebehu trvania kvízu si zasúťažiť až o 150 cien, ako napríklad jazykový pobyt v Kanade v hodnote
500 EUR, notebook, smartfóny, čítačky kníh, digitálne slovníky a mnoho ďalších.

Účastníkom bude v každej hre ponúknutých 12 otázok, pričom vždy len jedna z možností je správna. Na každú otázku budú mať účastníci maximálne 20 sekúnd a cieľom kvízu je nazbierať čo najviac bodov a zlepšiť si tak svoje vedomosti a zároveň postavenie vo finálnej tabuľke. Zapojiť sa do kvízu bude možné pomocou smartfónu či počítača a kvíz bude hrateľný buď priamo prostredníctvom vyššie uvedenej stránky alebo cez mobilnú aplikáciu.

Organizátorom súťaže je medzinárodná mládežnícka organizácia Edukácia@Internet (E@I), ktorá realizuje online vzdelávacie portály, zamerané na interkultúrne vzdelávanie, jazyky, technológie a environmentálne témy. Spoluorganizátormi sú taktiež Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe. Ambasádorkou tohto projektu sa stala známa moderátorka Adela Vinczeová, ktorá sama ovláda viacero jazykov na veľmi dobrej úrovni a sama si uvedomuje potrebu znalosti jazykov v súčasnom svete. Záštitu nad kvízom prebrala Slovenská komisia pre UNESCO a odborným garantom kvízu je Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

Koordinátor o.z. Edukácia@Internet, Peter Baláž, opisuje vznik a cieľ LingvaKvízu: Náš kvíz vznikol počas pandémie a mal byť akousi náhradou za jazykový festival “LingvaFest”, ktorý sa počas 2 rokov nemohol konať. Kvíz mal ale natoľko dobrú odozvu, že sme sa ho rozhodli organizovať aj naďalej a ponúknuť takúto zábavnú formu vzdelávania aj v tomto roku. Cieľom kvízu je najmä priblížiť bohatosť a pestrosť jazykov sveta, a oboznámiť ľudí s rôznymi zaujímavosťami z tejto oblasti. No a v neposlednom rade možno niektorých hráčov inšpirujeme k učeniu sa jazykov – čo sa im môže veľmi hodiť aj v ich osobnom či profesionálnom živote. Veď ako hovorí slovenské príslovie: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.” :) Veľmi pekne ďakujeme aj všetkým partnerom a sponzorom, ktorí nemalou mierou prispeli k tomu, že sa aj v tomto roku môže LingvaKvíz konať.

Ak máte záujem o viac informácií, obráťte sa na:
Peter Baláž - koordinátor
Edukácia@Internet (E@I)
E-mail: peter.balaz@ikso.net

 Už tretí ročník súťaže LingvaKvíz sa začína práve dnes!